23. září 2006

Nenechte se svést z cesty!

Karen D. Gill
24.11.2003

Mé děti, Má připravovaná nevěsto, neřekl jsem, že Má Nevěsta bude bez poskvrny a bez vrásky? Myslíte, že jsem mluvil o vnějším oděvu, který bude mít na sobě?

Ne, Mé dítě, mluvím o vnitřním očištění, potřebném pro naplnění Mého Slova. Je příliš mnoho těch, kdo hledí na vnější vzhled a nechají se vést svýma očima. Já vám říkám: nehleďte na to, co je vidět očima. Dovolte Duchu, který přebývá ve vás, aby viděl. 

16. září 2006

Choďte vírou a ne viděním

Walk By Faith Not Sight
Yolanda Ballard
24.12.2001


Mé cesty nejsou jako vaše cesty. Nevychoval jsem vás, abyste rozuměli Mým cestám. Vychovával jsem vás, abyste Mi důvěřovali a chodili vírou a ne viděním. Vždy, když hledíte na okolnosti, které vás obklopují a zpochybňují Moji věrnost, dovolujete nepříteli, aby podrážel vaše nohy a kradl vám Má zaslíbení, která jsem vám dal. Ano, vždy, když hledíte a vidíte věci, které se nesrovnávají s tím, co očekáváte že dostanete a pochybujete, bráníte Mému dílu ve vašem životě. Protože Já chci, abyste Mi důvěřovali a spoléhali na Mne, že Já vím co dělám, a že to, co dělám, je pro váš prospěch.

8. září 2006

Jedině čisto v srdci

Yolanda M. Ballard
15 November 2002

Zkoumejte své srdce, abyste viděli, zda to, co žijete je skutečně ze Mne. Protože Já chci, abyste se ujistili, že vaše motivy jsou čisté ve věcech, které děláte v církvi. Jde vám o uznání, nebo chcete pravdivě sloužit mému lidu? Máte tendenci se líbit člověku, nebo je vaším hlavním záměrem se líbit Mně, bez ohledu na to, co kdo říká, nebo co si myslí? To jsou důležité otázky, které si musíte zodpovědět. Vaše srdce musí být čisté, protože Já vidím nejenom vaše vnější skutky. Já vidím motivy vašeho srdce a odplatím vám, nebo vám uberu káráním.

3. září 2006

Vidění o pravém a falešném probuzení

Christisking
10.4.2006

Toto vidění mi bylo zjeveno 4.3.2006 a pro upřesnění, nejednalo se o sen, ale o vidění. Byl jsem plně při vědomí a přímo, jak jsem je dostával, jsem je popisoval mé ženě. 18.3.2006 jsem je pak popsal na shromáždění v Kansas City.

Vidění

Vše bylo temné. Viděl nějakou osobu, která kráčela nepříliš rychle, ale šla cílevědomě. Šla přímo, s jistotou, vzpřímeně, pevně, slavnostně a s vážností, jako nějaký revolucionář, válečník – světlo do temnoty. Pak jsem uviděl několik jiných lidí, a pak ještě za nimi další. Zářili do temnoty, která byla všude kolem. Kráčeli stejným způsobem - slavnostně a s vážností. Pán řekl: „Oni jsou Mým ostatkem, který chodí ve svatosti, spravedlnosti, poslušnosti, zlomenosti a v naprosté poddanosti Mé vůli.“