23. září 2007

Svatý vítr

Dr. Chelle Miller
26.10.2001

Naslouchejte, protože Můj vítr přichází, slyšte, co vám říkám. Můj vítr povane napříč touto zemí a je to vítr svatosti, úcty, vítr, který odhalí a odvěje masky z mého lidu.


Někteří si vytvořili masky a kostýmy, aby se za nimi skryli, aby se neukazovalo, kdo jsou a co jsou. Jsou to masky pýchy a náboženství, masky radosti, ale za nimi je bolest, masky vůdcovství, masky lásky a zájmu, ale za nimi je nedůvěra a strach, nejistota a ustrašenost.
Tento vítr musí vát, protože musíte poznat, co jste vytvořili, musíte uvidět, jakou osobou jste ve skutečnosti. Jedině tehdy budete schopni s důvěrou chodit ve víře v nastávajících dnech. Křičeli jste ke Mně: „Očisti mne Pane, dotkni se mě svým ohněm“. Já jsem slyšel a odpovídám.

Jak poznáte Můj vítr? Můj vítr je svatý a vy jistě poznáte Moji přítomnost, protože to bude tak, že budete naprosto ztišení a budete mne uctívat. Já Jsem Svatý Bůh a vy jste můj lid – buďte svatí.

Připravte se, Já posílám Svatý Vítr. Ti, kdo přijmou tento Svatý vítr, naleznou radost v pokoře, protože bude odstraněna veškerá přetvářka. Vaše pomazání vzroste, protože vám budu moci svěřit velkou moc pro Mé království.

Proto, poddávejte se Mému Duchu, naslouchejte Mému větru – již je na cestě.

BUDETE PROMĚNĚNI

Dr. Chelle Miller