27. února 2011

Ježíš přijde brzy - dvě ohromující proroctví

Tato dvě zajímavá a ohromující proroctví byla zjevena před delší dobou v Norsku.

Ježíš přijde brzy (nenadále)

Stará, devadesátiletá žena z Valdres v Norsku měla v roce 1968 vidění od Boha. Evangelista Emanuel Minos vedl shromáždění tam, kde dotyčná žila. Měl možnost se s ní setkat a ona mu sdělila, co viděla. On to sepsal, ale zdálo se mu to tak nepochopitelné, že to schoval do šuplíku. Téměř po třiceti letech teprve pochopil, že toto vidění musí sdělit ostatním.

Tato žena z Valdres byla velmi ostražitou, spolehlivou, důvěryhodnou a probuzenou křesťankou, s dobrou pověstí mezi všemi, kteří ji znali. Zde je, co viděla:

„Viděla jsem dobu těsně před příchodem Ježíše a vypuknutím 3. světové války. Viděla jsem události na své vlastní oči. Viděla jsem svět jako část zeměkoule, shlížela jsem na každou jednotlivou zemi v Evropě. Viděla jsem Skandinávii, Norsko. Viděla jsem jisté věci, které se stanou těsně před návratem Ježíše a těsně před pohromou, která nastane, jakou jsme nikdy předtím nezažili.“

Zmínila čtyři vlny:


13. února 2011

Charles Stanley - In Touch - Doteky

Charles Stanley, učitele Bible a jeho Služba "In Touch"  "Doteky", vysílané i v češtině. na Rádiu7.
Tento pořad je tvořený biblickými úvahami Američana Charlese Stanleyho.
Do vysílání je připravují překladatelka Míla Marková a Pavel Hromádka jako interpret jednotlivých zamyšlení.
Vysílá se vždy v neděli ve 21:15 na Rádiu 7 a v pásmu středních vln; opakuje je hned dvakrát – v úterý v 8:30 a v pátek v 17:30.
Pořady vysílané v uplynulých čtyřech týdnech si je možno stáhnout nebo poslechnout z Archivu Radia7 ZDE


Alexander Barkóci

Povzbuzující osobní svědectví Alexandra Barkóciho, o tom jak ho Bůh provázel v době kdy se musel podrobit operaci hlavy.


9. února 2011

Vezmi svůj kříž a následuj Mě

Otázka: Co Pán Ježíš myslel, když řekl, „Vezmi svůj kříž a následuj Mě.“ (Mt 16:24; Mk 8:34; L 9:23)?

Odpověď: Začněme tím, co Pán Ježíš neměl na mysli.
Mnozí vykládají ‚kříž‘ jako určité břemeno, které musí nést ve svém životě: napjatý vztah, nevděčná práce, nemoc, S sebelítostí říkají: „To je můj kříž, který musím nést“ Takováto interpretace ale není to, co Pán Ježíš myslel, když řekl: „Vezmi svůj kříž a následuj Mě.“

Když Pán Ježíš nesl svůj kříž na Golgotu, aby byl ukřižován, nikdo si ani nepomyslel, že ten kříž je symbolické břemeno, které musí nést. Pro člověka prvního století kříž znamenal jen jednu jedinou věc: smrt a to tím nejbolestivějším a nejpotupnějším způsobem, jaký lidské bytosti dokázaly vyvinout.

O dva tisíce let později hledí křesťané na kříž jako na opatrovaný symbol smíření, odpuštění, milosti a lásky. Ale v Ježíšově dni, kříž nepředstavoval nic jiného, než mučivou smrt. Římané nutili odsouzené kriminálníky, aby si sami nesli nástroj své popravy před očima těch, kteří stáli podél té cesty k smrti, a kteří se jim ještě posmívali.