10. června 2007

Důležitost těžkých situací

Os Hillman
7.11.2003


Takže v nás působí smrt, kdežto ve vás život.   (2 Korintským 4:12 )


Když jsme v těžkých situacích, dává nám to zcela nový pohled na život. Věci, kterých jsme si cenili, již nemají tu stejnou hodnotu. Malé věci se stanou velkými a to, o čem jsme si mysleli, že je veliké, již nemá takovou důležitost.


Těžkosti nám umožňují identifikovat se s utrpením druhých lidí. Brání nám mít mělký pohled na utrpení ostatních a umožňuje nám se s nimi identifikovat. Ti, kdo mluví o takových zkouškách a sami jimi neprošli, často soudí ty, kdo procházejí takovými utrpením. Je to povrchnost křesťanské zkušenosti, která prostupuje mělké věřící.

Ti, kdo prošli utrpením, mají okamžitě spojení s těmi, kdo jím také procházejí. Nepotřebují žádné vysvětlování. Jen se podívají jeden na druhého se vzájemnou úctou a obdivem kvůli společné zkušenosti. Vědí, že smrt v nich vypůsobila zvláštní věci. Tato smrt vede k životu v jiných lidech kvůli utrpení, kterými je Bůh provedl.

Je nemožné ocenit zkušenost údolí, když jím právě procházíš. Avšak, jednou, až dosáhneš vrcholu hory, budeš schopen ocenit území, kterým jsi prošel. Budeš žasnout, čím jsi byl schopen projít.

Údolí stínu smrti ti přineslo více, než jsi kdy pokládal za možné. Oceníš nádheru té zkušenosti a odložíš stranou utrpení a bolest, kterou ti způsobila.

Smrt v tobě působí kvůli velikému cíli. Jestli jí dnes procházíš, buď ujištěn, že Bůh tvoří něco mnohem hodnotnějšího, než jsi dosud poznal.The Value Of Hard Places
os@marketplaceleaders.org
http://www.marketplaceleaders.org

Překlad: Veverka http://sotva.blogspot.cz/