20. prosince 2006

Vážné prorocké varování

A Solemn Prophetic Warning
Stanley Frodsham
18.3.2003

Je psáno: „Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; co je dobré, toho se držte.“ (1 Tes 5:20-21). Následující slova jsou výňatky z proroctví, která byla dána pod velkým pomazáním. Myslíme, že ten, kdo čte tato vážná prorocká varování, by jim měl věnovat pečlivou pozornost. „Věřte v Hospodina Boha svého, a stane se vám věrně; věřte prorokům jeho, a šťastně se vám povede.“ (2 Paralipomenon 20:20).

Velká temnota přichází na národy, které slyšely Mé evangelium, ale nechodily podle něj. Můj hněv bude zjeven proti každé bezbožnosti. Přijde to s velikou intenzitou. Mé soudy jsou skutečné a snadno nepominou.

5. prosince 2006

Čistá srdce a svaté životy


Pure Hearts And Holy Lives
Ron McGatlin

Neexistuje krásnější pozemský vztah, než bohabojné spojení mezi mužem a ženou. Božím plánem a řádem je, aby Duch svatý působil uvnitř jejich srdcí a sjednocoval je v Boží lásce. Svatý Duch, který povznáší milostný vztah v čistý Boží řád, je pro svět obrazem důvěrného vztahu mezi Bohem a Jeho očištěnou svatou Nevěstou.

Nepřítel neúnavně pracuje, aby zničil tento nádherný obraz o důvěrném vztahu k Bohu. Nepřítel nabízí falešné padělky, aby napodobil čistou lásku a manželské spojení, které připravil Bůh. Mnoho lidí v církvi, včetně vedoucích, bylo svedeno nepřítelovým padělkem a upadlo do nečistých a bezbožných vztahů a skutků.

Bolest nad nečistými a bezbožnými životy mnohých lidí v církvi, rve Boží i lidská srdce.

2. prosince 2006

Přehodnocení papeže??

Rethinking the pope??
Andrew Strom.
14.4.2005

Za velkého výlevu žalu a chvalořečení, které provázelo papežovu smrt, je zde něco co mne velice znepokojilo. Vždy jsem nenáviděl být první když „prší na parádu“, ale je zde jakýsi zásadní problém, na který, jak věřím, bychom se měli podívat.

Není pochybnosti o tom, že tento poslední papež je mužem velikých úspěchů. Prolomil mnohé bariéry a skutečně byl jedním z nejefektivnějších vedoucích Katolické církve jaké kdy v tomto moderním čase měla. O tom není pochybnost.

Ale nad čím bych se rád pozastavil, je směr této organizace a „evangelium“, které představovala. Skutečně mne znepokojuje, když slyším evangelikální vedoucí, jak chválí papežův celkový odkaz a dokonce ho nazývají „velikým evangelistou“ nebo „velikým křesťanským vůdcem“. Je Reformace prázdná a neplatná? Máme tedy jednoduše zabalit stany a vrátit se do Říma?