3. dubna 2011

Karla Faye Tucker

Karla Faye Tucker



Svědectví o ženě odsouzené k trestu smrti.