27. dubna 2010

Šokující vidění

Greg Killion
14.5.2000
 
Když jsem to odpoledne vstoupil do sprchy, zabývaly se mé myšlenky stále ještě slovem, které jsem slyšel od Ducha o obrácení církve zpět k Bohu. O odvrácení se od našich dobře míněných představ a tělesných skutků, abychom mohli hledat Jej a Jeho vedení. Bylo velmi zvláštní, že když na mne začala téci voda, začal k mému duchu mluvit velice jasné slovo. Pán řekl: Ukážu ti věci, o kterých slýcháš od Ducha, a až je uvidíš, vysvětlím ti, co jsi viděl.

Okamžitě, aniž jsem vystoupil ze sprchy, jsem se viděl stát na veliké pláni. Vypadala jako poušť, protože tam nebyla vegetace, jen hnědé, mrtvé skály a půda. Viděl jsem silnici, nebo spíše hluboce rozježděnou cestu. Mohu říci, že vedla vzhůru po nakloněném srázu a zdálo se, že vede do nekonečna, bez toho, že by někdy dosáhla vrcholu.

Stál jsem několik metrů od cesty, když se kolem mne vlekl ohromný vůz tažený voly. Byl obrovský, s velkými koly s ocelovými obručemi. Vůz byl postaven z trámů a fošen a byl obložený zlatem a drahokamy. Byl tažen dvěma malými voly, kteří byli příliš malí na to, aby mohli utáhnout ten náklad.

Na vrchu vozu byla Schrána Hospodinova. Vůz se Schránou Hospodinovou byl velmi těžký a vyžadoval mnoho námahy, aby se hýbal. Musel jsem na to myslet, když se namáhavě vlekl kolem.

Po stranách a vzadu byli muži a ženy. Někteří byli pěkně oblečeni a zjevně horliví poskytnout své síly k úkolům, které by zajistily, aby se vůz pohyboval svojí cestou. Jiní vypadali, že brzy padnou vyčerpáním a měli velmi skličující vzezření. Byl jsem překvapen, že někdo byl tak nadšený a horlivý, zatímco jiní kolem byli před odpadnutím kvůli únavě. Právě když jsem o tom přemýšlel, začali někteří padat na okraj cesty. Když jsem se podíval zpět na cestu, odkud vůz přijel, viděl jsem, že okraje cesty byly poseté těly těch, kteří odpadli. Někteří leželi na zádech, jiní na tvářích a někteří se plazili po kolenou. Většina ale vypadala, že jsou mrtví. Zdálo se, že si toho nikdo nevšímá. Ani ti, kdo odpadli, si neuvědomovali ty kolem, kteří také odpadli. Byli tak zaměstnáni svými těžkostmi, že si neuvědomovali situaci svých bratří, ani těch nejbližších.