4. listopadu 2006

Dávej si pozor


David Howe
31.10.2002 


Dávej si pozor, abys neupadl do léčky pýchy, protože pýcha se k tobě připlazí nepozorovaně.
Zůstávej v pokoře, protože pomazání přichází společně s pokorou.
Čest předchází pokora.
Hlídej si tělo, když si tě požívám.
Neraduj se, když jiní padnou, nebo padneš také.
Zůstávej v nízkosti, zůstávej před křížem, zůstávej obmytý krví.
Drž zkrátka své úsudky o druhých.
Pak bude tvé světlo svítit jako město ležící na hoře.

Beware


Překlad: Veverka http://sotva.blogspot.cz/