15. července 2009

Otázka která změnila můj život

The Question that Changed My Life 

David Ryser
28.12.2008


Před několika roky jsem měl výsadu vyučovat na jedné biblické škole. Moji studenti byli lační po Bohu, a tak jsem neustále hledal způsoby jak je vést, aby se zamilovali do Ježíše, a tak se stali hlasy pro probuzení církve. Během přednášky jsem se jednou dostal k výroku, nejčastěji připisovaném kazateli Samu Pascoe. Jedná se o jeho stručné shrnutí křesťanské historie, a zní asi takto:

„Křesťanství začalo v Palestině jako společenství, přišlo do Řecka, kde se stalo filozofií, přišlo do Itálie, kde se stalo institucí, přišlo do Evropy, kde se stalo kulturou, a když přišlo do Ameriky, stalo se podnikem.“

Některým studentům bylo jen osmnáct nebo devatenáct let, (sotva odrostli plenkám) a tak jsem chtěl, aby porozuměli a pochopili význam té poslední části. Aby jim to bylo jasné, pokračoval jsem: "Podnik, to je obchod." 

Po chvilce Marta, nejmladší studentka ve třídě, zvedla ruku. Vůbec jsem neměl představu, na co se chce zaptat. Myslel jsem si, že tento malý nástin jsem provedl jasně a byl dostatečně objasňující. Nicméně, vzal jsem na vědomí Martinu zvednutou ruku: "Ano, Marto." 

Položila jednoduchou otázku, "Obchodem? Ale nepředpokládá se o církevi, že je tělem?" 

Nemohl jsem tušit, kam její otázka směřuje, a tak jedinou odpověď, kterou jsem zvažoval, byla "Ano." Ona pokračovala, "Ale když se tělo stane se obchodem, není to prostitutka?"

V místnosti bylo úplné ticho. Po několik vteřin se nikdo nepohnul ani nepromluvil. Byli jsme jako omráčení a báli se způsobit nějaký zvuk, protože Boží přítomnost naplnila místnost a my jsme věděli, že jsme na svaté půdě. Vše, na co jsem v té posvátné chvíli mohl myslet bylo: "Úžasné! Přál bych si, aby taková myšlenka napadla mě." Neneodvážil sem se to však říci nahlas. Bůh převzal třídu.

Martina otázka změnila můj život. Po dobu šesti měsíců jsem nad její otázkou přemýšlel nejméně jednou denně. "Když se tělo stane obchodem, není to prostitutka?" Na její otázku je jen jediná odpověď. Tou odpovědí je: "Ano.“ 

Je tragické, že americká církev je plná lidí, kteří nemilují Boha. Jak Jej můžeme milovat? My Jej dokonce ani neznáme. Myslím tím, opravdu Ho znát.

... stojím si za svým prohlášením, že většina amerických křesťanů nezná Boha a ještě mnohem méně jich Ho miluje. Podstata tohoto stavu je dána tím, jak jsme vlastně k Bohu přišli. Většina z nás k Němu přišla kvůli tomu, že nám bylo řečeno, co vše On pro nás může udělat. Bylo nám slibováno, že nám může požehnat v našem životě a po smrti nás vezme do nebe. Provdali jsme se za Něj kvůli Jeho penězům a nezajímá nás, jestli žije nebo umírá, pokud můžeme dostávat Jeho zboží. Z Božího Království jsme udělali obchod inzerující Jeho pomazání. Tak by to nemělo být! Je nám přikazováno milovat Boha a jsme nazýváni nevěstou Ježíše Krista – a to je pořádně důvěrná věc! Předpokládá se, že Jej milujeme. Jak můžeme milovat někoho koho dokonce ani neznáme? A dokonce, i když někoho známe, je to zárukou že ho opravdu milujeme? Jsme milovníky nebo prostitutkami?

Opět sem jednoho dne nad Martinou otázkou uvažoval, "Jaký je rozdíl mezi milující manželkou a prostitutkou?" Uvědomil jsem si, že obě dělají mnoho stejných věcí, avšak milující manželka vše dělá, protože miluje. Ale prostitutka lásku předstírá, jen dokud platíte. Pak jsem si položil otázku, "Co by se stalo, kdyby mi Bůh přestal platit?"

Po několik dalších měsíců, jsem dovolil, aby mě Bůh zkoumal a odkryl mé motivy pro mou lásku a službu Jemu. Byl jsem opravdu milující manželkou Boží? Co by se stalo, kdyby zastavil své požehnání? Co kdyby už pro mě nikdy nic neudělal? Miloval bych Ho i nadále? Prosím rozumějte mi, já věřím v Boží zaslíbení a požehnání. Nejde tu o to, zda Bůh žehná svým dětem; jedná se o stav mého srdce. Proč mu sloužím? Jsou jeho požehnání v mém životě dary milujícího Otce, nebo jsou mzdou, kterou jsem si vydělal, nebo je to úplatek abych Ho miloval? Budu Boha milovat bez jakýchkoliv podmínek? Trvalo mi několik měsíců, než jsem se těmito otázkami propracoval. Ještě i teď se ptám, zda má touha milovat Boha vždy odpovídá mým postojům a chování. Ještě stále se občas přistihnu, že jsem zklamaný a rozhněvaný, že se neujal některých potřeb v mém životě. Tuším, že toto je něco, co nikdy nebude plně vyřešeno, ale já nadevšecko toužím opravdově Boha milovat.

Tak jak to s námi bude? Kdo jsme? Milující nebo prostitutky? V nebi a v Božím Královsví nejsou žádné prostitutky, i když na obou místech je mnoho bývalých prostitutek. Ale ty byly vysvobozeny a plně proměněny. 

Myslím tím, že neexistuje žádná jiná přijatelná náhrada za intimní vztah s Bohem (podívej se znovu na Mt 7:21-23). 

Musíme se rozhodnout!

Překlad: Veverka http://sotva.blogspot.cz/
Zdroj ZDE