21. října 2006

Běda těm, kdo prorokují, když je o to někdo požádá!

Jeanne Kruchowski
23.7.2003

Sám sebe nazýváš prorokem, ale klameš se, protože jsi jenom věštec! Který z proroků v Mém Slově kdy prorokoval někomu, kdo jej o to požádal? Pro Mne je to ohavnost!

Co jsi našel jako biblický příklad? Obvykle mluvím skrze Mé proroky k celému tělu, jen zřídka k jednotlivcům. Účelem proroctví je pozvednout Mé Tělo a ne jednotlivce! Protože, když je pozvedáno Tělo, pak jsem vyvyšován Já!

Mluvím někdy skrze proroky k jednotlivcům? Ano, Já mohu dělat vše! Avšak, když studuješ Mé Slovo, pak zjistíš tu pravdu, že to není běžná služba. Ale Můj Lid z toho nyní udělal OBYČEJNOU SLUŽBU! To je VĚŠTĚNÍ!

Neměj s tím nic společného! Budu vás soudit nejenom za to, co jste řekli, ale i za to, co jste si nechali předat! Nejsou snad ti, kdo jdou za hadačem z ruky zodpovědní za to, co slyšeli?

Říkáš, že toto je příliš tvrdé. Ne, to není tvrdé. V pravdě, Moje Pravda vás vysvobodí. Vy jste byli povoláni, abyste Mne hledali každý sám kvůli tomu, co Já mám pro váš život a ne někdo jiný. Toto je veliká překážka a kámen úrazu pro Mé Dílo!

Proto, proroci, čiňte pokání, abyste nebyli souzeni mnohem krutěji, něž si umíte představit! Já vás budu čistit a vy musíte MLUVIT JENOM MÁ SLOVA, nebo budu přinucen vás odklidit a zničit!


Woe to those who prophesy when man desires it!


InJesus.com

Překlad: Veverka http://sotva.blogspot.cz/