8. září 2006

Jedině čisto v srdci

Yolanda M. Ballard
15 November 2002

Zkoumejte své srdce, abyste viděli, zda to, co žijete je skutečně ze Mne. Protože Já chci, abyste se ujistili, že vaše motivy jsou čisté ve věcech, které děláte v církvi. Jde vám o uznání, nebo chcete pravdivě sloužit mému lidu? Máte tendenci se líbit člověku, nebo je vaším hlavním záměrem se líbit Mně, bez ohledu na to, co kdo říká, nebo co si myslí? To jsou důležité otázky, které si musíte zodpovědět. Vaše srdce musí být čisté, protože Já vidím nejenom vaše vnější skutky. Já vidím motivy vašeho srdce a odplatím vám, nebo vám uberu káráním.


Ano jsem váš Otec, ale jenom ti čistého srdce Mne uvidí. Dovoluji vám jít tak daleko po dětinských cestách, abych viděl, zda budete závislí na vašem vlastním, protože vy víte, co děláte. Ale závažné je, proč si myslíte, že Já to nevím. Nevíte, že přede Mnou nemůžete nic ukrýt? Vždy vidím motivy a záměry vašeho srdce. Člověk může hledět jen na vnější věci, ale Já vidím srdce.

Proč jste tak rychlí soudit druhé podle toho, co dělají? Láska přikrývá množství hříchů a věří jen dobrému. Jestliže nemáte důvod pochybovat o charakteru nějaké osoby, věřte v to nejlepší. Láska se raduje z toho, kdo je požehnaný, nebo z toho, koho Já si mocně používám. Všichni jste Mé vyvolené nádoby a všichni jste pro Mne užiteční. Ale musíte být spokojeni s obdobím čekání a přípravy, protože pro Mne není žádná doba neužitečná. Vše, čím procházíte, má smysl.

Hledejte Mě ve všem a chopte se Mé ruky, abych vás mohl vést podle Mé vůle. Rozvíjejte těsný vztah se Mnou. Ano, zůstávejte se Mnou na skrytém místě. Nepokračujte v tom, abyste dovolovali nepříteli, aby vás zatáhl do záležitostí života tak, že byste nemohli trávit chvíle tiché důvěrnosti se Mnou. Protože toto je den a hodina, kdy mnozí odpadnou a budou zachváceni lží nepřítele, aby ospravedlňovali skutky těla. Hledejte přímost a přesnost a zavrhněte lidskou tradici, která okrádá můj lid o hledání Mé tváře a o chození v Mé dokonalé vůli. Já nejsem v lidmi vytvořených strukturách a církevních agendách. A nejsem v programech, které pouze odvádí pozornost ode Mne. A nejsem v nějakých specialitách, protože všechny Mé děti mají speciální povolání a místo v Mém srdci a musí být schopné být svobodné, aby Mě chválily bez rozptylování a omezování.

Já jsem vás povolal, abyste Mi dali celé své srdce. Žádám vás o plnou pozornost, protože jsem připraven mezi vás uvolnit hlubší zjevení Mých plánů a úmyslů pokud jde o uctívání a boj a vy musíte být připraveni přijímat. Protože toto je doba a hodina, kdy povolávám Můj lid výše. Jsem připraven uvolnit srdce uctívačů tak, že budou ochotni udělat vše, aby Mne potěšili. Jsem připraven zbavit Můj lid námahy jako nikdy předtím. Jste připraveni se uvolnit v Mé přítomnosti a dovolit ???

Uvolním zajaté duchy, ty, kteří zbloudili, když Mne budete uctívat. Povolávám vás na místo velikého chválení. Jste připraveni hledat jenom Moji tvář a dovolit Mé mocné řece proudit skrze vás? Přiviňte se a dovolte Mi pomazat vás a připravit vás pro Mé dílo, protože toto je ta hodina, praví váš Bůh. Toto je ta hodina moci a naplnění Mým ohněm, protože Mé srdce je těžké a připravené uvolnit projevy milosti a slávy, člověku neznámé. Jsem připraven přitáhnout zástupy. To vše začíná u vás a u čistoty motivů vašeho srdce.

Only the Pure in Heart
15 November 2002

Překlad: Veverka http://sotva.blogspot.cz/