11. června 2011

Jeho náhradníci


His Replacements 

Robin Paisley 

11 April 2002 


Po té, co jsem strávila toho rána hodně času s Pánem a psaním, těšila jsem se na salát z tuňáka, který jsem si předtím připravila. Usadila jsem se s televizním ovladačem v ruce a přepínala jsem mezi kanály s církevním vysíláním. Nebylo tam ale nic, co by ke mně promluvilo a tak jsem byla zklamaná a řekla jsem o tom Pánu Ježíši něco v tom smyslu, že jsem se chtěla dívat na něco duchovního, co by mne nasytilo duchovně, když se budu zároveň sytit tělesně. Již jsem chtěla televizi vypnout, ale ještě jsem přepnula na kabelové kanály, kde jsem narazila na film „Náhradníci“. Protože jsem to již dříve viděla, věděla jsem, že tam jsou zamíchány nějaké sprostoty a chtěla jsem od toho odejít, když jsem ve svém duchu uslyšela jak Pán říká: „Chci ti něco v tomto filmu ukázat“. Odpověděla jsem, že ano, a okamžitě se můj duch otevřel. 
Byl to film o profesionálním fotbalovém týmu, který stávkoval a jak na jejich místo byli povoláni náhradníci. Tito náhradníci bývali profesionálními sportovci, kteří byli buď zranění nebo prožili v minulosti různé porážky. Pochopila jsem, že Pán říká, že povolává jako náhradníky ty ze svých dětí, kteří byli ukřivděni, zraněni, odmítnuti, prostitutky ….! Tito vyděděnci přicházejí jako Pánovi náhradníci, připraveni bojovat s takovým ohnivým zápalem, který nemůže být uhašen! Ztratili vše, co je možné v životě ztratit, proto již nemají co ztratit, jsou připraveni zemřít pro Krista a jsou vystrojeni Boží výzbrojí! Ef 6,13 A protož vezměte celé odění Boží, abyste mohli odolati v den zlý, a všecko vykonajíce, státi. 

Náhradníci v tom filmu byli posmíváni a zesměšňováni a nazýváni stávkokazy. Trochu jsem hledala na internetu co znamená slovo „stávkokaz“ a našla jsem jeden projev před shromážděním Socialistické strany Oaklandu z 5. dubna 1903. Citát: „Tito velkomyslní dělníci, kteří v každodení práci vydávají více, než za ni dostávají (měřeno jídlem a bydlením), ohrožují život svých méně velkomyslných dělnických bratří a v nejlepším případě, když neničí jejich život, pak jej oslabují. Proto jejich méně velkomyslný dělník se na ně dívá jako na nepřítele a jako jsou schopni jednat lidé ve společnosti, kde platí „zuby nehty“, i on se pokouší zabít člověka, který se snaží zabít jeho. Stávkokaz je někdo, kdo je ochoten odvádět větší hodnotu za stejnou cenu než jiný.“ Bůh povolává své stávkokazy, kteří půjdou za hranice 

normálního křesťanství. Jsou zaprodáni Pánu Ježíši! Církevní hradby, které nedovolily Duchu Svatému aby vešel a provedl obnovu, se na tyto náhradníky nebudou dívat jako na poslané od Pána. Budou se jimi cítit ohroženi, jako se ve filmu cítili ohroženi profesionální fotbalisté, když zjistili, že jejich náhradníci v zápasech vítězí! 

Na začátku filmu byli náhradníci trochu neorganizovaní, protože přišli z různého prostředí, ale jakmile začali s tréninkem, začala se mezi nimi šířit jednota, protože všichni sdíleli stejný cíl: Branka! Boží náhradníci jsou povoláni a přichází z nejrůznějšího prostředí, barvy pleti a rasy, ale všichni sdílejí stejnou „Branku“ JEŽÍŠE, Jeho slavné Království! Na konci filmu byly slyšet komentáře jako: Ti chlapi hrají, jakoby již pro ně neexistoval zítřek! Boží náhradníci pochodují v Jeho armádě pro záchranu ztracených duší, jakoby již „nebylo žádné zítra“, protože také již být nemusí! Př 27,1 Nechlub se dnem zítřejším, nebo nevíš, coť [ten] den přinese. 

Náhradníci zvítězili i ve finálním zápase, protože věděli, že je to jejich druhá příležitost a oni ji využili. Nám v Boží armádě byla dána druhá příležitost uslyšet Jeho hlas, dbát Jeho příkazů. Zj 22,13 Jáť jsem Alfa i Oméga, počátek i konec, první i poslední. 

Openheaven.com

Překlad: Veverka http://sotva.blogspot.cz