21. září 2018

Neverím v "KRISTA SVETA". Verím v "KRISTA BIBLIE"! - Sergej Mihál

19. září 2018

Neverím v "KRISTA SVETA". Verím v "KRISTA BIBLIE"!
V TOHO, KTORÝ PRICHÁDZA, ABY SME ODIŠLI S NÍM!

Ján 14:1-3 Nech sa neľaká vaše srdce! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, povedal by som vám to, pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli.

Evanjelium nie je o tom, že budeme mať nádherný život na Zemi. Možno i preto naše evanjelium mnohí ani nepočujú a možno i preto nemá žiadnu moc. Lebo takého „KRISTA SVETA“ nikto ani nepotrebuje. Kto hľadá uspokojenie svojho života na tomto svete, nemá smäd po Bohu ani po jeho láske.

„Nemilujte svet ani vecí, ktoré sú na svete. Keď niekto miluje svet, nie je v ňom lásky Otcovej. Lebo nič z toho, čo je na svete - žiadosť tela, žiadosť očí a chváliaca sa pýcha života, nie je z Otca, ale je zo sveta. A svet ide ta i jeho žiadosť, ale ten, kto činí vôľu Božiu, trvá na veky“ (1 Ján 2:15-17).

Kto však po ňom žízni, kto prahne po živote s Ním, toho poklady sveta nikdy neuspokoja. V tomto živote na tomto svete nie je zmysel nášho života. Kdeže! Ten máme iba preto, aby sme si vybrali, kde budeme po celú večnosť. Preto Kristus Biblie rozdáva poklady nebies. On nerozdáva poklady sveta.

Ak mu niekto na Zemi otvorí svoje srdce, bude s Ním naveky v nebesiach. Uvidiac ho tvárou tvár, až tam, na Večeri svadby Baránka pochopíme to najdôležitejšie. Až tam naplno vdýchneme najmocnejšiu pravdu vesmíru, že tu sme pri zmysle svojho života. Pre toto sme boli stvorení, pre toto sme prišli na svet, pre toto sme sa narodili, aby sme naveky boli s tým, skrze koho povstal náš život.

Ak teda máme ešte dnes kázať Krista, čo rozhodne máme, tak jedine toho v nebesiach. TOHO, KTORÝ PRICHÁDZA, ABY SME ODIŠLI S NÍM.

Zdroj: Sergej Mihál - Facebook"Hľa, Ženích ide, vyjdite mu v ústrety"! - Sergej Mihál

13. září 2018

Pán Ježiš, ako nebeský Ženích prichádza pre svoju nevestu. To je tá najdôležitejšia správa, akú dnes môžeme počuť, alebo akú môžeme šíriť. Nič nie je od toho dôležitejšie, ako byť na to pripravený. Dávid Wilkerson v roku 1978 vyniesol prorocké slovo o východných krajinách. Povedal vtedy, že Boh na veľmi krátky čas otvorí pre nás dvere, aby v našich zemiach sa mohlo šíriť evanjelium. Ale potom, keď ich zatvorí, za krátky čas príde pre svoju Cirkev.

My, ktorí si pamätáme deväťdesiate roky, vieme, že tento čas naozaj aj prišiel. Boli sme svedkami, ako sa toto prorocké slovo naplnilo pred našimi očami. Boh zasiahol celé ČeskoSlovensko a mnoho tisíc ľudí uverilo v Krista a stovky a stovky ďalších počúvali na uliciach evanjelium. Áno, Boh vtedy dokorán otvoril dvere pre evanjelium. Ja som osobne vtedy na uliciach pravidelne kázal celé roky. A samozrejme nielen tam, ale úplne všade, kde bolo možné prísť. Avšak dnes vidíme, že Pán tieto dvere už zatvoril. NA ČOM TO VIDÍME? Presne na tom, na čom sme tie dvere videli aj otvorené.

Ak vyjdeme do našich, alebo európskych ulíc kázať evanjelium, ak to porovnáme s tým, čo bolo, nikto nás už dnes nepočúva. Nikto nemá po Bohu ani kúsok hladu. Kázal som nedávno na veľkej akcii na Staromestskom námestí v Prahe asi tak dvom tisíckam ľudí. Boli tam práve ako turisti. Plný Staromák praskal vo švíkoch. Mal som k dispozícii tlmočníka do anglického jazyka a veľkú hudobnú kapelu.

Myslíte si, že ten obrovský dav ľudí čo tam bol, zaujímal Kristus a večný život? Veľký omyl. Celá pozornosť tej masy ľudí bola sústredená na pár chlapíkov, ktorí sa v centre Staromáku hrali a púšťali mydlové bublinky. Neuveriteľné! Oni dali svoju pozornosť a prednosť „bublinkám z mydla“ pred Stvoriteľom života. Uvedomil som si, že dnes, keď na uliciach kážeme Krista ľuďom, ktorých to vôbec nezaujíma, že iba hádžeme svoje perly pred svine.

Raz som si položil otázku. Bolo to potom, ako som v Brne niekoľko hodín v kuse kázal na obrovskom námestí NIKOMU, napriek tomu, že tadiaľ prechádzali stovky ľudí. Moja otázka bola: „Hovoril by dnes takto aj Pán Ježiš? KÁZAL BY NIKOMU? Mnohí kresťania ma za to, čo teraz hovorím, odsúdia. Chodia do ulíc a HOVORIA NIKOMU. Nikto ich síce nepočúva, ale oni tomu hovoria, že kážu evanjelium. JA VŠAK NEHOVORÍM, ABY SME NIKOMU NEHOVORILI O KRISTOVI. Toto z mojich slov nech nikto nepočuje. Ja hovorím, že ten čas, kedy boli k tomu od Boha do široká otvorené dvere, je za nami. Ale mnohí si to nechcú za nič na svete priznať ani uvedomiť. A keď z celej sily na nich voláme: „Ženích ide, poďme mu v ústrety“, oni odpovedajú: „Ešte nie, máme tu prácu. Musíme NIKOMU KÁZAŤ evanjelium“.

Na ich konferencie prídu tisíce kresťanov, urobia megamisijné programy a výsledkom je to, že zbory sa ani trochu nenaplnia novými obrátenými kresťanmi. Zaujali, pobavili, ale ani zďaleka to nemôžeme porovnať s tým, čo sa dialo, keď sa ľudí dotýkal Boh pri otvorených dverách pre evanjelium. Neviem čo sa zmenilo. Nech si nikto nemyslí, že ja toto dokážem vysvetliť. Nie, ja to neviem vysvetliť. Ja len pozorujem a hovorím veci, ktoré nikto nechce otvorene a nahlas povedať, lebo voči evanjeliu to v očiach mnohých vyzerá, ako rúhanie, keď im poviete: „JE ČAS ÍSŤ DOMOV“. Ja si uvedomujem, že tieto veci neviem celkom vysvetliť, lebo ma ďaleko presahujú. Ale chápem, že kresťania nemôžu myslieť iba na misijnú prácu, ak Boh nebies povie: „Ide Ženích“! Nemôžu sa tváriť, že ich sa to netýka, lebo sa ich to týkať aj nebude.

Pán prichádza pre svoju Cirkev a dnes prišiel čas, kedy sa na to máme pripraviť. Uvedomiť si to, ako absolútnu prioritu pred všetkým ostatným. To je doba, kedy k Pánovi môžeme priviesť ešte niekoho tak maximálne osobným svedectvom. Proroctvá a sny o veľkom prebudení pred Pánovým príchodom, ak majú za cieľ odkloniť našu pozornosť od Pánovho príchodu, nemôžu pochádzať ani od Pána ani z jeho Písma.

Kristova nevesta sa nevydáva za prebudenie sveta, ona si berie jej Spasiteľa.

Očakávanie nebeskej nevesty na svojho nebeského Ženícha, sa musí aspoň trochu podobať tomu, ako svojich pozemských ženíchov očakávajú ich pozemské nevesty. Nečakajú na nich v pracovných montérkach s ulepenými vlasmi, ale ozdobené v svadobnom rúchu. Ešte raz to zopakujem:

„Ja nehovorím proti evanjelizácii ani jediné slovo. Hovorme evanjelium od rána do večera komu len môžme“.

Kristova nevesta o svojom Ženíchovi ani na okamih nemôže mlčať. Avšak ja dnes hovorím o tom, že ak dáme vo svojom srdci na „váhu dôležitosti“ evanjelizáciu pred Večerou svadby Baránka v nebi, a vyjde nám, že tam máme iba misiu a pozvanie na svadbu úplne ignorujeme ani si na ňu nespomenieme, minuli by sme takto cieľ a Boží plán so svojim životom. A ten je dnes: „Hľa, Ženích ide, vyjdite mu v ústrety“! I preto Duch a nevesta hovoria: „Príď Pane Ježišu“!

2 Timoteovi 4:7-8 Bojoval som dobrý boj, beh som dokonal, vieru som zachoval. Za týmto už mi je odložená koruna spravodlivosti, ktorú mi dá Pán odplatou v ten deň, on, ten spravodlivý sudca, a nie len mne, ale aj VŠETKÝM, KTORÍ MILUJÚ JEHO PRÍCHOD.

„Hľa, prídem rýchle. Drž to, čo máš, aby nikto nevzal tvojej koruny“! (Zjavenie 3:11). Milovať jeho príchod je našou korunou. Pán Ježiš nám nehovorí, že tú korunu máme získať. Získať ju nemôžeme. Môžeme ju iba darom a z milosti od Neho dostať. Avšak hovorí nám, aby sme tu korunu - lásku k jeho príchodu - držali, aby nám ju nikto nevzal. ABY NÁM NIKTO NEVZAL JEHO PRÍCHOD.


Zdroj: Sergej Mihál - Facebook

JE ČAS ÍSŤ DOMOV! ČO MYSLÍTE? - Sergej Mihál

14. září 2018

EVANJELIUM JE VÝSOSTNÁ BOŽIA MOC.

Nie ľudská snaha povedať niekomu niečo o Bohu. 
A toto mnohí absolútne ignorujú, alebo nechápu. 

Veľmi som šťastný, ak je dnes kedykoľvek a kdekoľvek možné ešte niekomu zvestovať evanjelium. Dokáže zmeniť a zachrániť aj ten najzbabranejší život, aký si len dokážeme predstaviť. O tom, AKÚ OBROVSKÚ MOC MÁ EVANJELIUM, nám hovorí príbeh dvoch lotrov, ktorí boli ukrižovaní spolu s Pánom Ježišom. 

Lukáš 23:33-43 A keď prišli na miesto, zvané Lebka alebo Umrlčia hlava, tam ho ukrižovali, aj tých zločincov, jedného po pravej a druhého po ľavej strane. A Ježiš hovoril: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia! A deliac si jeho rúcho hodili oň los. A ľudia stáli a dívali sa. A posmievali sa mu s nimi aj pohlavári a hovorili: Iným spomáhal, nech spomôže sám sebe, ak je on Kristus, ten vyvolený Boží! Aj vojaci sa mu posmievali prichádzajúc a ocot mu podávajúc a hovorili: Ak si ty ten kráľ Židov, pomôž si! A bol aj nápis napísaný nad ním, písmom gréckym, latinským a hebrejským: Toto je kráľ Židov. A jeden z tých povesených zločincov sa mu rúhal a hovoril: Či nie si ty Kristus? Spomôž sám sebe i nám! A ten druhý odpovedal, karhal ho a riekol: Či sa ani ty nebojíš Boha, pretože si v tom istom odsúdení? A my, pravda, spravodlivo, lebo berieme hodnú odplatu za to, čo sme páchali, ale tento neurobil ničoho zlého. A povedal Ježišovi: Rozpomeň sa na mňa, Pane, keď prídeš vo svojom kráľovstve! A Ježiš mu povedal: AMEN TI HOVORÍM, DNES BUDEŠ SO MNOU V RAJI. 

9. září 2018

Manželka Jehovy a Nevěsta Mesiáše - Fruchtenbaum

Dr. Arnold Fruchtenbaum
2.4.2011

Ariel ministries

Existují určité klíčové odlišnosti v Písmu. Pokud někdo nerozumí těmto biblickým odlišnostem, Písmo se stává protichůdným, protože jedna část Bible říká "vy můžete" a jiná říká "nemusíte", týkající se stejného tématu. Jedním z těchto klíčových biblických rozdílů je mezi Izraelem a církví. V Bibli je Izrael zastoupen jako "Manželka Jehovova", zatímco Církev je zastoupena jako "Nevěsta Kristova (Mesiáše)". Nedostatek tohoto rozlišování bude mít za následek jen špatný výklad toho, co Písmo učí.

Izrael: Manželka Jehovova

Vztah Izraele jako manželky Jehovy je viděn v celém textu Písma různými způsoby a aspekty. Tento vztah lze rozdělit do šesti odlišných fází.

První fáze - manželská smlouva: Celý formát Knihy Deuteronomia je jak ve starověké smlouvě, tak ve starověké manželské smlouvě. V této knize Mojžíš vzal všechny různé stránky tří starších knih a předal je ve formě starobylé manželské smlouvy. V této knize nalezneme manželskou smlouvu podepsanou mezi Izraelem a Bohem, kde se Izrael stává manželkou Jehovy.