21. září 2018

Neverím v "KRISTA SVETA". Verím v "KRISTA BIBLIE"! - Sergej Mihál

19. září 2018

Neverím v "KRISTA SVETA". Verím v "KRISTA BIBLIE"!
V TOHO, KTORÝ PRICHÁDZA, ABY SME ODIŠLI S NÍM!

Ján 14:1-3 Nech sa neľaká vaše srdce! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, povedal by som vám to, pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli.

Evanjelium nie je o tom, že budeme mať nádherný život na Zemi. Možno i preto naše evanjelium mnohí ani nepočujú a možno i preto nemá žiadnu moc. Lebo takého „KRISTA SVETA“ nikto ani nepotrebuje. Kto hľadá uspokojenie svojho života na tomto svete, nemá smäd po Bohu ani po jeho láske.

„Nemilujte svet ani vecí, ktoré sú na svete. Keď niekto miluje svet, nie je v ňom lásky Otcovej. Lebo nič z toho, čo je na svete - žiadosť tela, žiadosť očí a chváliaca sa pýcha života, nie je z Otca, ale je zo sveta. A svet ide ta i jeho žiadosť, ale ten, kto činí vôľu Božiu, trvá na veky“ (1 Ján 2:15-17).

Kto však po ňom žízni, kto prahne po živote s Ním, toho poklady sveta nikdy neuspokoja. V tomto živote na tomto svete nie je zmysel nášho života. Kdeže! Ten máme iba preto, aby sme si vybrali, kde budeme po celú večnosť. Preto Kristus Biblie rozdáva poklady nebies. On nerozdáva poklady sveta.

Ak mu niekto na Zemi otvorí svoje srdce, bude s Ním naveky v nebesiach. Uvidiac ho tvárou tvár, až tam, na Večeri svadby Baránka pochopíme to najdôležitejšie. Až tam naplno vdýchneme najmocnejšiu pravdu vesmíru, že tu sme pri zmysle svojho života. Pre toto sme boli stvorení, pre toto sme prišli na svet, pre toto sme sa narodili, aby sme naveky boli s tým, skrze koho povstal náš život.

Ak teda máme ešte dnes kázať Krista, čo rozhodne máme, tak jedine toho v nebesiach. TOHO, KTORÝ PRICHÁDZA, ABY SME ODIŠLI S NÍM.

Zdroj: Sergej Mihál - Facebook