8. června 2010

Pochopení Božího přístupu ke hříchu

Understand God’s Heart Against Sin
Zac Poonen
16.5.2010

Nahumovo poselství je poselstvím o Božím hněvu. V Nah 1:2.6 vidíme sedm slov - žárlivý, mstící, hněvivý, pomsta, rozhořčení, zuřivost, planoucí a vztek. Tato slova vyjadřují Boží intenzivní hněv a planoucí zuřivost nejen proti hříchu, ale také proti lidem, kteří pokračují ve hříchu.

"Hospodin je pomalý k hněvu, avšak velký v moci; Hospodin jistě nenechá viníka bez trestu" (Nah 1:3 ČSP).

Bůh je dlouho shovívající a velmi trpělivý. Ale nakonec bude soudit. A Jeho hněv a soud je zaměřen hlavně proti těm, kdo zneužívají druhé. Bůh zjedná spravedlnost všem, kdo byli na zemi podvedeni.

Byl rozdíl mezi Adamovým hříchem a Kainovým hříchem. Adam ublížil sám sobě, ale ne někomu jinému. Proto nebyl proklet. Prokleta byla země (Gn 3:17). Ale Kainův hřích ublížil jiné osobě - Abelovi. Proto on sám byl Bohem proklet. (Gn 4:11). Jestliže děláš něco, čím nějakým způsobem ubližuješ jiné osobě, pak je to vážný hřích. A pokud nebudeš činit pokání a pokud nevyznáš svůj hřích, může to přinést do tvého života Boží prokletí - jako se to stalo Kainovi.