23. prosince 2010

Rozbíjení smlouvy s čarodějnictvím a s Jezábel v církvi

Breaking Covenant with Witchcraft and Jezebel in the Churc
Clo DiPilato
20.5.2003
Toto praví Pán:

Bůh je připraven odhalit čarodějnictví na nejvyšších místech v církvi. Nebude možné se skrýt před pronikavostí záře, která odkryje ohavnost temnoty, která pochází z pekla a je zaměřena proti Božímu stádu.

Co je to za bečení ovcí, které Pán slyší? Je to křik těch, kteří byli vypleněni, oloupeni, chyceni do pasti a vykradeni pomocí čarodějnictví na nejvyšších úrovních duchovní autority. Ti, kteří měli ovce chránit, aby se nestaly kořistí a neupadly do ďáblových nástrah, který loupí, zabíjí, krade a ničí, se stali přímými nástroji bezcitné krutosti a utlačování.
Protože milují svou vlastní ješitnost a sami se vyvyšují svým lichocením a jsou zaslepeni svými ambicemi, pošlapávají chudé ze stáda a kalí řeky, které mají plynout čisté a průzračné, aby sloužily k životu a k uzdravení Božímu lidu. Jejich čarodějnictví je pro Mne jako hřích vzpoury, protože když jsem k nim mluvil, aby zapírali svůj život, aby zapírali sklon k budování pomníků lidem a když jsem chtěl, aby byli zlomeni přede Mnou, a aby nehledali službu lidským systémům, oni se rozhodli, že budou raději poslouchat své touhy a žádosti po uznání než aby poslouchali Mne. Toužili více po sobě než aby přijímali ode Mne, aby v Mém Domě byl pokrm a nápoj pro Boží lid.

22. prosince 2010

Oddělený čas

La Vetta Williams

Toto je období ve tvém životě, kdy tě povolávám, abys měl oddělený čas o samotě se Mnou. Jsem u tebe vždy přítomný. Skutečně jsem s tebou, kamkoli jdeš, ale volám tě, abys měl oddělený čas o samotě se Mnou. Chvíle, kdy Mne chválíš když jedeš, když se sprchuješ nebo se koupeš jsou dobré, ale Já tě volám k takovým chvílím, kdy Já jsem ústředním bodem tvé existence!

Oddělený čas, který toužím s tebou mít, bude mít velkou odměnu a veliký prospěch pro tvoji duši a tvého ducha. Mojí touhou je tě vyučovat zvláště v noci, když vše vypadá nejtemnější. Když vše vypadá bezútěšně, je čas se těšit a vyhřívat se v Mé přítomnosti. V Mé přítomnosti je tolik radosti!