1. července 2010

Naděje pro zraněné páry

Hope for Hurting Couples
Dennis a Cynthia Curtis

Chci se s vámi podělit o své svědectví. Jednou jsem se ptal Pána: "Proč je tak málo lásky mezi Božími dětmi?" Odpověď, kterou jsem dostal, zněla: "Kvůli nedostatku lásky a jednoty v rodinách mých dětí." Probuzení začíná v srdci a v rodině.

Když mi bylo patnáct, stal se ze mne tvrdý agnostik (nevěřící). Potom jsem se začal zabývat myšlenkami na sebevraždu. A to je špatná kombinace! Došel jsem k „nádhernému“ rozhodnutí, že když se zabiju, nebudu už mít žádné bolesti. Byl jsem v klidu. Následující týden jsem strávil v představách, jak bych to měl udělat. Seděl jsem na dvacetimetrovém konopném laně, které jsme vlastnili s mým bratrem. Pád z osmnácti metrů by mi jistě zlomil vaz a možná i utrhl hlavu a já bych byl mrtev. Brzy ráno, ve čtyři hodiny jsem se vykradl z domu a šel jsem k řece, kde se nad vodou rozprostíral obrovský platan. Vylezl jsem do výšky asi dvaceti dvou metrů a tam jsem upevnil lano kolem větve a kolem krku. Neměl jsem žádný strach ani pocit úzkosti. Byl jsem šťastný.

Z nějakého důvodu jsem ještě před skokem řekl: "Hej, Bože! Jestli jsi, dej mi to poznat, protože jsem na odchodu".

Něco se stalo. Nic jsem necítil, ani neslyšel, ale něco se ve mně probudilo. Pán vytesal do mého srdce a mysli tři pravdy:1. Bůh je,
2. ON mě miluje,
3. Svatá Bible je pravdivá.

Nemohl jsem popřít tyto tři věci. Byl jsem jako u vytržení! Nakonec jsem mohl věřit něčemu, co jsem nemohl vidět ani cítit. Nedokázal bych tyto tři pravdy popřít, ani kdybych se rozhodl, že Jej nebudu následovat. Od té chvíle jsem se rozhodl následovat Pána Ježíše ze vší své síly. Než jsem dosáhl osmnácti let, znal jsem mnoho o Božím Království. Dokonce jsem si myslel, že jsem největším Božím oblíbencem na zemi. Byl jsem pyšný na to, jak pokorným jsem se stal.

Pak jsem se setkal s Cynthií. Nechodili jsme na schůzky, ale vzal jsem ji několikrát do církve. Bylo to v sedmdesátých létech, kdy v USA plál oheň pro Boží církev. Cynthia byla spasena a obdržela dar proroctví. Neměl jsem ji rád, ani mě nepřitahovala, ale ona mě měla velmi ráda.

Pak jsem dostal jiný „skvělý nápad“. Když si ji vezmu, bude ke mně Bůh mluvit každý den. Mohl bych s ní žít jen kvůli možnosti slyšet Boha. Takový obchod! Požádal jsem ji, aby si mě vzala a ona řekla Ano. Oběma nám bylo osmnáct. Otěhotněla a měla se jí narodit dvojčata. Tehdy jsem si uvědomil, že jsem mohl Boha slyšet, i kdybych se s Cynthií neoženil. Velmi jsem se na Boha hněval. Viděl jsem to tak, že Bůh mě měl zastavit před touto tragedií. Dal jsem jí své slovo, že s ní budu v dobrých dobách i ve zlých, takže jsem byl vázán tímto svým rozhodnutím. Bylo by kruté opustit teprve dospívající dívku se dvěma dětmi. Nemohl jsem se jí zbavit, když jsem byl křesťanem. Pak jsem dostal jiný nápad (nejsem skvělý?). Bůh by ji mohl usmrtit. Jemu je dovoleno zabít kohokoli chce. Dva roky jsem se horečně modlil, aby si ji Bůh vzal domů. Měla velice těžké těhotenství a šest měsíců byla v nemocnici kvůli rizikovému těhotenství. Když se děti narodily, byl jsem hořce zklamán, že přežila. Po dvou letech, kdy Bůh poslouchal moje nesmysly, jsem nakonec dostal odpověď. Bylo to prosté NE!

To bylo zoufalé! Nakonec jsem se smířil se svým osudem. Budu muset čekat, zestárnout a zemřít, abych se dostal ze svého manželství! Mohlo se stát, že se dožiju osmdesátky. Mezitím anděl Boží řekl Cynthii, aby se mnou zůstala. Byl jsem na ni hodný. Nebyla to její vina a já jsem ji nemohl dávat vinu za moji necitelnost. Lidé v církvi si mysleli, že já jsem byl naprosto v pořádku a lámali si hlavu, co mohla mít Cynthia za problém.

Když byla Cynthia v šestém měsíci těhotenství s naší dcerou, byli jsme jedním párem z církve pozváni na "Křesťanský týden manželské obnovy" v Holiday In. Bylo to zdarma a někdo se dobrovolně nabídl, že pohlídá naše dvojčata.

Takže, nějací manželé, se kterými se již nesetkáme, dokud nepřijdeme do nebe, se dobrovolně rozhodli za nás modlit a postit celý víkend!

Věděl jsem, že já jsem tím, kdo má problém a ne moje žena. Četl jsem v Písmu "Manželé, milujte své ženy!". Ale ve mně nebyla ani láska ani touha. Ani tam nikdy nebyla. Žádal jsem Pána, aby takovou lásku vložil do mého srdce, abych tak mohl být poslušný Jeho slovu.

Nic jsem neočekával a celé to vyučování bylo pro mne strašně obtížné. Většina těch párů se kdysi zamilovala.

Když jsme byli poučeni, abychom byli o samotě a důvěrně rozmlouvali s Bohem, něco se stalo. Během krátkého momentu (snad kratšího než dvě vteřiny), mi Otec dovolil uvidět Cynthii Jeho očima. Nedokážu přesně slovy popsat, co jsem viděl. Uviděl jsem soucit, který k ní Bůh má. Uviděl jsem, jak je Mu drahocenná. Okamžitě jsem byl naplněn úžasem, že Bůh mi dokonce svěřil něco pro Něho tak drahocenného. Byl jsem poctěn být jejím manželem! Až do toho dne jsem nikdy neviděl něco tak překrásného. A přitom ten krátký obraz ani nebyl v barvách! Byl černobílý.

To se stalo v roce 1980. Někdo, koho jsme předtím ani neviděli, se za nás modlil a postil a to ovoce trvá dodnes!


S láskou
Dennis and Cynthia Curtis

Překlad: Veverka http://sotva.blogspot.cz/