13. února 2011

Alexander Barkóci

Povzbuzující osobní svědectví Alexandra Barkóciho, o tom jak ho Bůh provázel v době kdy se musel podrobit operaci hlavy.


Alexander Barkoci, narozený 1955, žije v městě Komárno na Slovensku s manželkou Zuzanou a 6-ti dětmi.

Vyrůstal v křesťanské rodině. Ve věku 15-let sa rozhodl následovat Pána Ježíše. Prožil odpuštění svých hříchů a zasvětil svůj život Bohu. V 70-tých letech mu nebylo na Slovensku umožněno studium teologie, proto se začal vzdělávat v oblasti strojírenství, kde si našel uplatnění. Kromě jiného pracoval jako mistr odborného výcviku a měl na starosti několik dílen.

V roku 1988 byl povolán do kazatelské služby v církvi Baptistů na Slovensku. Tuto službu zastával 15 let. V tomto období absolvoval teologický seminář v Budapešti. Bůh ho obdaroval schopností sloužit také v maďarštině. Potom přijal povolání do služby samostatného evangelisty. Jeho služba je nyní především zvěstování božího slova a osobní duchovní služby v řadě evropských zemích.

Mnoho lidí prožilo jeho prostřednictvím pomoc a našlo v Ježíši Kristu smysl svého života.

Více zde: