12. listopadu 2006

Křesťanství versus psychologie

Debbie O'Hara
14.1.2004

V posledních dobách „nastanou lidé sami sebe milující“, tak nás upozorňuje Bible ve 2Tim 3:1-2.
Žasnu, kolik církví si uvědomuje, že mohou napomáhat naplnění tohoto proroctví. Jedním z největších ohrožení Kristovy církve je dnes náboženství psychologie. Možná, že teď někomu šlapu na prsty, ale ano, slyšíte mě dobře! Psychologie je skutečně náboženství a je velmi destruktivní, pokud jde o Boží Slovo. Zatímco psychologie infiltrovala naši americkou kulturu, horší tragedií je její infiltrace do křesťanské církve, kde byla začleněna do biblického vyučování. Syntetizovat psychologii s Biblí je jako spojit uctívání ďábla s křesťanstvím. To je převrácenost nejvyššího stupně, ale právě to mnohé křesťanské církve dnes dělají.

Psychologie je náboženství založené na moudrosti, jejímž středem je člověk, zatímco pravé křesťanství věří v dostatečnost Božího Slova. Jako se náš národ stal postupně sekularizovaným, tak dokonce i mnozí křesťané přijali názor, že křesťanství je něco odděleného od jejich všedního života. Zapomínají, že křesťanství zahrnuje kompletní způsob života. Takoví křesťané již nevěří, že veškerá moudrost, kterou potřebují k plodnému životu, jim byla dána od samotného Všemohoucího Boha v Bibli! Místo toho se obracejí k lidským expertům a k psychologii.

Podíváme-li se na otce psychologie a na jejich anti-křesťanské kořeny, pak nám musí být dostatečně jasné, že křesťané nesmí mít žádnou účast na jejich praktikách! Pravděpodobně dvě největší jména v psychoterapii jsou Sigmund Freud a Carl Jung. Freud označil náboženství za zlé ze své podstaty a označil je za formu neurózy. Jung nazval náboženství mentální nemocí a řekl, že je to jen zakrývací fikce. Oba tito muži byli zapleteni do mysticizmu a okultizmu. Adler, Maslow, Fromm, Rogers, Janov – ani jeden z nich nevěřil v Krista. Jejich teorie byly založeny pouze na jejich názorech zaměřeny na to, jak změnit lidi bez Boha.

S odpadnutím od pravé víry, nastalo vyzdvižení psychologie. Od jejího vzniku v období kolem roku 1850 se zdá, že Američané nemohou dostat dost terapie. Ačkoli jsme se stali nejvíce prosperujícím národem na zemi, lidé přemýšlí, proč jsou nešťastní a jak by mohli pozvednout své životy. Místo aby otevírali své Bible, obracejí se k psychologii, která jim nabízí poslední teorie a metody, které se nám pokouší objasnit lidskými teoriemi, proč myslíme, cítíme a jednáme jak jednáme a ne na základě toho, co říká o lidské přirozenosti Bible.

Zatímco lidé mají sklon chtít více radosti a pokoje mysli, lidská skutečná povaha je hříšná a sobecká a to je důvod, proč jsou nešťastní. Ti, kdo jsou zaměřeni sami na sebe, nejsou nikdy šťastní a spokojení, protože stále usilují o něco lepšího – lepší auto, bydlení, jiného partnera, lepší tělo, více peněz apod., ale to nikde nekončí! Většina problémů je přímým důsledkem našeho zaměření na sebe sama – a přitom to je právě to, k čemu nás vede psychologie – my sami! Psychologie učí, že naše nespokojenost pramení z NAŠICH neuspokojených potřeb! Jedná se přece o to jak JÁ se cítím, jaké JÁ mám plány, jde o MÉ touhy.

Většina psychologických názorů tvrdí, že lidé jsou v podstatě dobří a pokud se správně na sebe zaměříme, pak můžeme svým vlastním úsilím pozvednout náš život a nepotřebujeme k tomu Boha. Ale Slovo Boží říká: “Nejlstivější jest srdce nade všecko, a nejpřevrácenější. Kdo vyrozumí jemu?“ Jer 17:9. Psychologie také učí, že jsme oběti naší minulosti, a že naše problémy pochází od lidí a prostředí, které nás negativně ovlivnilo v naší minulosti. Jinými slovy – psychologie učí, že naše minulost řídí naši současnost. Nebyl nikdo, kdo by mohl ovlivnit minulost Adama a Evy a navíc - jejich prostředí bylo naprosto ideální! Do problémů se dostali, když neposlechli Boha. Hřích byl příčinou jejich mizérie!

Podívejme se na bídu v našich státních školách od doby, kdy z nich vykázali Boha a začali silně prosazovat psychologii! Školy jsou zaplaveny psychology a  poradci. Vím, jak silně jsou tyto školy zaujaté proti křesťanství, a proto si nemyslím, že je třeba dalších důkazů o tom, že psychologie je anti-křesťanská. Pokud se v blízkosti vyskytne něco křesťanského, tyto školy to zadupou. Právě nedávno byl sesazen poradce na jedné střední škole v Severní Karolíně, protože jeden student, který měl problémy s homosexualitou, žádal o biblickou radu – a poradce mu ji dal. Statistiky ukazují, že přes všechnu psychologii děti ve škole podvádí, kradou, dopouští se násilných kriminálních činů, vandalizmu, pohlavně se nakazí, páší sebevraždy apod. To vše má vzestupnou tendenci a dosahuje to alarmujících hodnot. Nejen, že psychologie je proti-křesťanská, ale ani není účinná. Mimo to, opravdu si myslíte, že by vláda měla zasahovat do „mentálního zdraví“ vašeho dítěte? To je ale otázka na jiné pojednání.

Proč se nám neříká pravda o psychologii? Nejen proto, že nefunguje, ale protože se v této oblasti jedná o veliké peníze. Podle „Odhalení psychologie“ vypracované Lisou a Ryanem Bazlerovými, se od šedesátých let dvacátého století, kdy 14% populace využilo psychologických služeb, to na počátku jednadvacátého století již bylo 80%! Ročně platíme více než 17 miliard dolarů za psychologické léčení, které přispívají k 69 miliardám dolarů průmyslu mentálního zdraví. Tento průmysl trvale roste o 7% ročně. Netvrdím, že nejsou terapeuti, kteří to nemyslí dobře. Myslím, že většina z těch, kteří se dali na tuto kariéru tak učinila proto, že chtěli pomáhat lidem, ale to nezmění nic na pravdě. Kořenem všech našich problémů je HŘÍCH. Jediná skutečná odpověď je v Bibli a to není nějaké sentimentální evangelium, které je dnes kázáno v mnohých křesťanských církvích!

Ty tisíce sborů, které následují a používají různé techniky „Ciť se dobře“, „Budování sebeúcty“ v hnutí růstu církve, které po celé zemi propagují Dr. Robert Schuller, pastor Rick Warren a pastor Bill Hybels, používají anti-křesťanské psychologické praktiky. I když se po nich lidé na chvíli mohou cítit dobře, a v neděli ráno uloží své zadky na židle v církvi, nepřináší jim to opravdovou zvěst o spasení! Také je to nevystrojí pro reálný život. Nikdy opravdově neporozumí ani nepoznají pokoj a radost, které přichází při opravdovém následování Ježíše Krista, když uvidí svoji skutečnou hříšnou přirozenost.

Může přijít situace, kdy vy nebo vaše rodina bude potřebovat něčí zásah. Ale když taková chvíle přijde, pak nejlepší věcí je – ušetřit peníze za terapeuta a vyhledat důvěryhodného přítele nebo pastora, který má osobní zájem na vašem dobrém. Skutečná biblická rada má být zdarma.
Nejlepší nápravou problémů zde na zemi je pro církev návrat ke kázání celé rady Boží A pokud někdo ve společenství potřebuje pomoc ve svém osobním životě – potřebuje biblickou radu a ne psychologii! Základní příčinou všech našich problémů je HŘÍCH. A to je věc, o které se dnes většina církví bojí kázat.


Debbie O'Hara je žena v domácnosti, manželka a matka osmi dětí. Během své profesní kariéry zastávala pozici v managementu kosmického průmyslu v Jižní Kalifornii. Opustila svět podnikání, aby se plně věnovala svým dětem. Je zanícenou čtenářkou a provedla potřebné studium, aby svým dětem poskytla vyčerpávající vyučování v domácí škole.