23. září 2006

Nenechte se svést z cesty!

Karen D. Gill
24.11.2003

Mé děti, Má připravovaná nevěsto, neřekl jsem, že Má Nevěsta bude bez poskvrny a bez vrásky? Myslíte, že jsem mluvil o vnějším oděvu, který bude mít na sobě?

Ne, Mé dítě, mluvím o vnitřním očištění, potřebném pro naplnění Mého Slova. Je příliš mnoho těch, kdo hledí na vnější vzhled a nechají se vést svýma očima. Já vám říkám: nehleďte na to, co je vidět očima. Dovolte Duchu, který přebývá ve vás, aby viděl. 

Dovolte Jeho očím, aby viděly a daly vám hluboký vhled. Protože, co On vidí, je to, co je pro Mne důležité. Odvraťte se od těch, kdo nejsou těmi, kterými jsem je povolal aby byli. Poznáte jedině tehdy, když vás povede Můj Duch.

Někteří jsou vlky v ovčích kůžích, kteří čekají, aby sežraly Mé ovce. Jako Mé ovce uslyšíte Můj hlas a poslechnete. Nenechte se svést z cesty. Cesta, kterou oni vedou, vypadá  snadnější. Nenechte se oklamat. Jsou na ní pasti, které vás odvedou od Mé brány.

Hleďte na Mne a poslouchejte Můj hlas. Jděte ve stopách, které jsem prošlapal. Cesta je klikatá a úzká. Málo bude těch, kdo po ní půjdou. Ale jsem přítomen, abych vás vedl. Jsem zde, abych nesl každé břemeno. Jsem zde, abych vás pozvedal, když upadnete. Není možné, abyste klopýtli a Já o tom nevěděl.

Copak jsem neřekl, že opustím své stádo, abych zachránil i jen jednu z vás? Jděte, kam vás vede Můj hlas. Jděte za svým Pánem a Mistrem. Váš dobrý Pastýř vás volá, abyste Jej následovali. Čas pro vstup do ovčince je blízko. K vyvoleným, kteří byli připraveni před vámi.

Mé ovce budou shromážděny a půjdou, kam je vede jejich Mistr. Nehleďte očima, které jsou oslepené. Dovolte Mému Slovu, aby otevřelo vaše oči a očistilo vaše vidění.

Jděte k svému povolání.


Don't Be Lead Astray
Joshua.com

Překlad: Veverka http://sotva.blogspot.cz/