22. prosince 2010

Oddělený čas

La Vetta Williams

Toto je období ve tvém životě, kdy tě povolávám, abys měl oddělený čas o samotě se Mnou. Jsem u tebe vždy přítomný. Skutečně jsem s tebou, kamkoli jdeš, ale volám tě, abys měl oddělený čas o samotě se Mnou. Chvíle, kdy Mne chválíš když jedeš, když se sprchuješ nebo se koupeš jsou dobré, ale Já tě volám k takovým chvílím, kdy Já jsem ústředním bodem tvé existence!

Oddělený čas, který toužím s tebou mít, bude mít velkou odměnu a veliký prospěch pro tvoji duši a tvého ducha. Mojí touhou je tě vyučovat zvláště v noci, když vše vypadá nejtemnější. Když vše vypadá bezútěšně, je čas se těšit a vyhřívat se v Mé přítomnosti. V Mé přítomnosti je tolik radosti!

Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek.  Vezměte mé jho na sebe a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci; a naleznete odpočinutí svým duším.  Vždyť mé jho je příjemné a mé břemeno je lehké.

Nemusíš zápasit a bojovat v této bitvě sám. Osamocené bojování v bitvě jenom zpožďuje dosažení tvého cíle určení. Já jsem zde pro tebe. Odměna, kterou jsem ti zaslíbil za oddělený čas je věčně tvoje. Nepřítelova ruka ti ji nemůže ukrást. Již nebudeš zakoušet mnohé dny sucha, jestliže budeš přicházet k Prameni Živých Vod a pít z Mého Vřídla, které tryská pro věčné osvěžení, věčný Život. Můžeš přicházet denně. Přicházej ke Mně s radostí. Přistupuj ke Mně s očekáváním.

Přistupuj směle před Můj Trůn Milosti, abys obdržel milosrdenství a milost, která by ti pomohla v čase potřeby. Mnou nepohne tvá potřeba, ale tvá víra, se kterou přicházíš. Přicházej s vírou! Máš víru Mého Syna, který tě tak miloval, že za tebe dal sám sebe. Každý den zasvěcuj čas pro Mne. Uvidíš nebeské odměny, které se projeví ještě na zemi.

Odlož vše, co tě zdržuje a odvádí, když máš být v modlitbě, chvále a uctívání. Vyrušování jsou nespočetná. Odlož břemena a přijď! Já toužím trávit tento zvláštní čas s tebou. Určitě to občerství a obživí náš vztah Lásky.

Důvěřuj Mi! Uvidíš.


Consecrated Time