5. ledna 2012

Co znamená být chudý duchem?

V Blahoslavenstvích z kázání na hoře, Pán Ježíš říká: "Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je nebeské království" (Mt 5:3). Co to přesně znamená být chudým v duchu, a proč jen chudí v duchu budou v království nebeském? Proč Bůh chce, abychom byli "chudí duchem"? Proč by Bůh chtěl, abychom byli "chudí" v čemkoli?

Někteří navrhují, že Pán Ježíš mluví o finanční chudobě, že je zastáncem chudoby, aby bohatství a majetek nestály mezi námi a Bohem. I když je pravda, že Pán Ježíš jinde varoval před hledáním bohatství (Mt 6:24), přesto to nevypadá, že toto má Pán Ježíš na mysli, když u Matouše 5:3  hovoří o "chudých duchem". Když Pán Ježíš mluví o tom, být "chudý duchem", tj. být blahoslavený, mluví o duchovní realitě, ne o hmotném majetku. Co tedy znamená být chudí duchem?
Být chudý duchem, znamená rozpoznat svoji naprostou duchovní nedostatečnost před Bohem. Je to poznání, že nemáš absolutně nic, co bys mohl Bohu nabídnout. Být chudým v duchu znamená přiznat, že kvůli svému hříchu, jsi duchovně v bídě, a že nemůžeš udělat nic, aby ses dostal z této své zoufalé situace. Pán Ježíš říká, že bez ohledu na své postavení v životě, je třeba rozpoznat svou duchovní bídu, abys mohl přijít k Bohu a ve víře přijmout spasení, které nabízí.

Proč „být chudý v duchu“, umožňuje dojít do království nebeského? Zatímco tento výraz může mít široký význam, výraz "Království nebeské", se v podstatě vztahuje ke spasení. Království nebeské znamená věčnost v nebi s Bohem po smrti (Ř 6:23), ale i věčnou kvalitu života s Bohem již před smrtí (J 10:10). Bůh nám nabízí spásu jako dar, skrze oběť Ježíše Krista na kříži, to znamená - plné vykoupení z trestu za hřích. Než budeme moci tento dar přijmout, musíme pochopit, že my sami nemůžeme sami udělat nic, abychom si to zasloužili. Spása je z milosti skrze víru, ne ze skutků (Ef 2:8-9). Musíme si uvědomit, naši hříšnost, abychom mohli pochopit naši potřebu Spasitele. Musíme přiznat naši duchovní chudobu, než můžeme přijmout duchovní bohatství, které Bůh nabízí (Ef 1:3).  Zkrátka, musíme být "chudí duchem".

Když Pán Ježíš říká: "Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské," prohlašuje tím, že předtím, než můžeme vstoupit do Božího království, musíme poznat naprostou bezcennost naší vlastní duchovnosti a nemožnost spasit sami sebe našimi skutky.

GotQuestions.org

Překlad: Veverka http://sotva.blogspot.cz