27. října 2006

Bůh čeká - Čas pro Pána

Ann Doupont
27.4.2002

Volám na Mé lidi, ale oni nenaslouchají mému hlasu. Jsou ohlušeni svými vlastními myšlenkami.
Tolik jsem jim chtěl dát jasné myšlení a čistá srdce, avšak oni musí být ochotni činit Moji vůli.
Potřebují si udělat čas být jen se Mnou na tichém místě, aby slyšeli vše, co jim musím každý den říci. 
Někteří jdou z hluku do hluku, ani se nezastaví.
Jsou příliš zaneprázdnění, aby mohli slyšet, co jim chci říci.
Modlí se až když jdou, místo aby se modlili dříve než jdou.
A, když se modlí, nečekají. Byl jsem připraven mluvit k nim, ale oni odešli.
Co tedy pro ně mohu udělat?
Říkají, že by chtěli, abych pro ně něco udělal, a Já chci, ale dříve než k nim mohu promluvit, odejdou a dokonce Mi ani nepoděkují.
Jsou příliš zaneprázdnění. Kdyby čekali na odpověď, sdílel bych s nimi své myšlenky.
Lidé jsou v této době podráždění, místo aby byli přímí.
Mohu a chci požehnat přímé, ale podráždění potřebují být vysvobozeni.
Pracuji pro osvobození, osvobození mého lidu. Stále jsou příliš zaneprázdnění, takže zůstávají svázaní a zaneprázdnění.
Není to Má vůle, aby tomu tak bylo. Je mojí touhou je osvobodit, ale oni jsou příliš zaměstnaní, než aby mohli slyšet co jim chci říci.
Co tedy mám dělat?
Nechám je jít po jejich pracích, dokud nepřijde doba, kdy Mě budou opět potřebovat.
Čekám trpělivě, zda se ke Mně vrátí.Ach, být tak svobodný!
Ann Doupont
27.4.2002

Problémem Mého lidu je vyřizování záležitostí z jejich minulosti.
Jestliže by strávili náležitý oddělený čas o samotě se Mnou, sdílel bych s nimi vše, co potřebují vědět a byli by svobodní. 

Oh to be free!
Open Heaven

Překlad: Veverka http://sotva.blogspot.cz/