18. listopadu 2007

Hořící město.

March, 2007

Právě před dvěma roky byl na těchto stránkách zveřejněn prorocký článek „Terén se změnil" („The Terrain has changed“). Toto byl nejčtenější článek od doby, co vkládáme proroctví na křesťanský internet. Po mnoho měsíců docházely ohlasy z celého světa jako potvrzení o správném načasování a obdrželi jsme svědectví od mnohých. Stále dostáváme maily od lidí, kteří ho četli teprve nyní. Následující vidění je vlastně pokračováním článku „Terén se změnil".

Pokud jsi doposud „terén", nečetl, velice Ti doporučuji to udělat, protože ti usnadní přijetí a pochopení toho, co následuje. (Prosím klikni na horní odkaz, nebo navštiv naše stránky a v „Bread for the Bride" čti „The Terrain has Changed“. Překlad zde) Kéž ti Bůh dá uši k slyšení!

Hořící město
Mezi zářím 2002 a únorem 2004 jsem dostala sérii sedmi vidění, ve kterých mne Pán Ježíš Kristus vedl skrz poušť nazvanou "Údolí králů". Prvních šest vidění se v prvé řadě týkalo mého vlastního duchovního růstu a pravděpodobně nikdy nebudou uvolněna ke zveřejnění. Sedmé a poslední vidění, které jsem obdržela v rozmezí od září 2003 do konce února 2004, se týká přítomnosti. V té době jsem nebyla svolná toto vidění sdílet a ani jsem neměla dosti porozumění pro to, jak to udělat. Nicméně jsem vložila odkaz na článek „Terén se změnil“, který jsem rozeslala skrze náš Diggers emailový seznam v únoru 2005. V něm jsem psala následující:

4. listopadu 2007

Josef Korbel – svědectví

Tato nahrávka (v MP3) je svědectvím Josefa Korbela, muže víry.
Jedná se o nádherné svědectví o Boží milosti, lásce a odpuštění.
Věřím že i přes špatnou kvalitu záznamu, bude pro každého povzbuzením.
Pro stažení souboru klikněte ZDE.

23. září 2007

Svatý vítr

Dr. Chelle Miller
26.10.2001

Naslouchejte, protože Můj vítr přichází, slyšte, co vám říkám. Můj vítr povane napříč touto zemí a je to vítr svatosti, úcty, vítr, který odhalí a odvěje masky z mého lidu.

10. června 2007

Důležitost těžkých situací

Os Hillman
7.11.2003


Takže v nás působí smrt, kdežto ve vás život.   (2 Korintským 4:12 )


Když jsme v těžkých situacích, dává nám to zcela nový pohled na život. Věci, kterých jsme si cenili, již nemají tu stejnou hodnotu. Malé věci se stanou velkými a to, o čem jsme si mysleli, že je veliké, již nemá takovou důležitost.

15. dubna 2007

Zvláštní vojenská jednotka

Ron McKenzie

Následující proroctví bylo zjeveno před několika lety pro Nový Zéland, ale já věřím, že se ve své šíři vztahuje i na mnohé západní národy. Bylo to v prosinci 1977, kdy Ron McKenzie přijal toto proroctví. Potvrzeno a zveřejněno bylo v červenci 1982 známým anglickým kazatelem Davidem Pawsonem. Je možné, že toto třicet let staré proroctví je pro dnešní dobu?
Andrew Strom

Blížíme se k době, kdy nastane velká duchovní bitva. V současnosti Bůh připravuje zvláštní vojenskou jednotku, která je schopná bojovat a vítězit s málo lidmi i za tvrdých podmínek. Potom svrhne bombu, která téměř zničí nepřátelskou armádu a rozdrtí konvenční ozbrojené síly v Boží armádě.

6. ledna 2007

Duch náboženství nebo Duch svatosti?


Přicházející válka proti náboženskému duchu


„Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím; když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho! - A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu.“ (Řím 7:22-25)

„Ale pravímť: Duchem choďte, a žádosti těla nevykonáte. Nebo tělo žádá proti Duchu, a Duch proti tělu. Ty pak věci jsou sobě vespolek odporné, tak abyste ne hned, což byste chtěli, to činili. Jestliže pak Duchem vedeni býváte, nejste pod Zákonem.“ (Gal 5:16-18)

„Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch.“ (Jan 3:6)