10. června 2007

Důležitost těžkých situací

Os Hillman
7.11.2003


Takže v nás působí smrt, kdežto ve vás život.   (2 Korintským 4:12 )


Když jsme v těžkých situacích, dává nám to zcela nový pohled na život. Věci, kterých jsme si cenili, již nemají tu stejnou hodnotu. Malé věci se stanou velkými a to, o čem jsme si mysleli, že je veliké, již nemá takovou důležitost.