3. září 2008

Vidění o kyselinovém mraku

Vision of the Acid Cloud - 1994

Richard Smith


Toto vidění bylo velmi živé. Právě jsem chtěl začít se studiem. Viděl jsem před sebou obrovský černý mrak, který přinášel spoustu sazí a jiných nečistot. Zápach síry ukazoval, že se nejedná o běžný mrak, ale spíše o kyselinový mrak, který vznikne explozí chemické továrny, nebo rafinerie. Pohyboval se vlastní silou a rychle se přibližoval k menší vyprahlé rovině, za kterou byly nějaké skalnaté hory. Rovina byla zaplněna lidmi a já jsem pochopil, že se jedná o křesťanské obyvatelstvo Anglie. Většinou to byli bílí Anglosasové, ale byli tam také příslušníci ostatních menšin, reprezentující imigranty žijící v Anglii.

Čtyři skupiny

Při bližším zkoumání jsem uviděl, že toto obrovské shromáždění se dělí na čtyři skupiny.

První skupina, byla nejblíže mraku a byla pod jeho přímým vlivem. Tuto skupinu bylo možno označit za intoxikovanou.

Za touto skupinou, byly ještě druhá a třetí skupina, které byly smíšené s první skupinou. Tu druhou je možné označit jako bojácné a třetí skupinu za rozhněvané.