8. dubna 2012

Viděla jsem ho v pekle. Svědectví Angeliky Zambrano o Janu Pavlu II.