22. září 2012

Pravdivé nebo falešné

True or False
Ann Doupont                      
10 May 2002

Toto jsou dny falešného učení. Toto jsou dny, v nichž Moji lidé mají svědivé uši. Chodí z místa na místo, aby dostali nějaké Slovo, aby slyšeli, co jim jiní mají říci, místo aby trávili dostatek času se Mnou, aby slyšeli, co Já jim chci povědět o jejich situaci. Kdyby se utišili a modlili se, studovali a rozuměli Mému Slovu se snahou aplikovat je do jejich životů, udělal bych následující:

Zařídil bych vše, co potřebují ve svých životech zařídit. Vylil bych na ně Mého Ducha v mocnější míře než dříve.

Vyučoval bych je a ukazoval bych jim vše, co potřebují znát k tomu, aby mohli žít Božím životem, abych v nich měl zalíbení.

Ale „ne“, mnozí nechtějí. Tak je nechám jít a dělat jejich vlastní věci a ne Moje. Pak se ke Mně vrátí a budou se divit, co bylo špatně.

A Já zde čekám, abych jim řekl: Vy jste nerozuměli Mému Slovu, Mé dcery a Mí synové! Četli jste a studovali jiné knihy o Mém Slovu, ale ty byly závadné, tak jako jsou všichni lidé.

Lidští autoři dělají chyby, ale Já jsem nikdy neudělal nějakou chybu. Vraťte se ke Mně. Vraťte se k disciplíně, kdy si budete číst Mé slovo pro sebe.

Studujte je pilně. Když to budete dělat, porozumíte všemu, co potřebujete znát.

Překlad: Veverka http://sotva.blogspot.cz