10. prosince 2012

Světla v přicházející temnotě

Vidění 2007 

Chad 
5.5.2011 

V květnu 2007 jsem byl s několika lidmi na modlitebním setkání. Mé oči byly zaměřeny k finanční situaci, která v té době byla v USA. Nedávno jsem četl článek, který srovnával naši tehdejší situaci se situací ve dvacátých letech před tzv. Velkou krizí. Také jsem četl o mizení včel. Tyto věci se mě silně dotýkaly, ale ostatních v té skupině pravděpodobně ne. Rozhodl jsem se, že situaci se včelami předložím jako modlitební předmět. Byl tam taky jeden mladý muž, voják, který sloužil nedaleko našeho města tady na Aljašce. Moc jsem ho neznal. Bylo to po více než roce, kdy jsem si s ním domluvil schůzku a mluvili jsme o tom tehdejším modlitebním setkání. Dal mi opis toho, co si tehdy poznamenal do svého deníčku: 

"Včera jsem byl na jednom modlitebním shromáždění s mými přáteli. Těšil jsem se na čtyřdenní víkend. Neměl jsem žádnou dřívější zkušenost týkající se toho, co mi Bůh chce položit na srdce. 

Jeden přítomný muž navrhl, abychom se modlili za situaci kolem včel v Americe. Je známo, že včelařům v celé Americe ubývá mnoho včel, a pravděpodobně nikdo neví proč. 

Když jsme o tom začali mluvit, a jaké mohou být příčiny, ucítil jsem silnou přítomnost Ducha svatého. V mysli jsem uviděl aljašskou divočinu, její hory, pláně a stromy. Blízko mne visela táborová lucerna v úrovni mých prsou. Lucerna svítila, ale za denního světla to nebylo příliš zřejmé. Pak nad krajinou nastala veliká tma a lucerna svítila jasně. 

Bůh mi pak dal silné povědomí, že ta lucerna představuje křesťany. Denní světlo představuje dobré časy. Právě nyní je dostatek požehnání, které si užíváme, ale to brzy skončí. Bůh uvádí velkou temnotu, která představuje časy hubenosti, zoufalství a hladu. Následovala v mé mysli další myšlenka, že doba, ve které se právě nacházíme, je podobná hýřivým dvacátým létům. Tehdy také byla velká hojnost. Doba, která je před námi bude podobná velké krizi, která udeřila potom. 

Duch mi ukázal, že nyní se nezdá, že by křesťané jasně zářili, protože nyní je denní světlo (veliká hojnost). Teď nevypadají, že by byli jiní než ostatní lidé, ale až nastane tma, pak budou křesťané vyčnívat ve velikém kontrastu k ostatní společnosti a mnozí k nám budou vzhlížet s očekáváním a mnozí k nám budou přidáni. Až nastane tato doba temnoty, mnozí propadnou beznaději a mnozí odejdou do divočiny, pryč od civilizace. 

Pak mi Bůh položil na srdce, že ubývání včel je znamením, že americký průmysl bude vykolejen. Je to znamení přicházejícího hladu, který udeří na tuto zemi. Vzpomněl jsem si na to, jak Josef vyložil Faraonovy sny o sedmi letech hojnosti a sedmi letech hladu. Nemám představu, jak dlouho to může trvat. 

Kromě toho mi Bůh položil na srdce, že Jeho lid je "malátný", a že je třeba, aby byl varován a uviděl realitu toho, co nastane. Mnozí křesťané jsou oklamáni pohodlím a svým požehnáním, a proto nechodí s Bohem. Nejsou naladěni na Jeho Ducha a na to, co bude dělat. Až nastane tma, propadnou zoufalství jako ostatní společnost. Nedávno jsem si vzpomněl na jednoho přítele a dostal jsem naléhavý pocit, že mu musím říci, aby se duchovně připravil na to, co přijde. 

Když se ostatní modlili za potřeby, které vyvstaly během našeho setkání, byl jsem tímto viděním silně rozrušený. Nebyl jsem ani schopen se soustředit na jejich modlitby. Zdálo se, že Bůh bude konat něco hrozného, ale nás více zajímají naše čajové párty a pěkné modlitbičky. Myslím, že Bůh chce, abychom měli určitou představu o tom, co bude dělat, místo abychom byli zaměstnaní našimi vlastními situacemi. 

Zajímalo mě, kdy by se to vše mělo stát, a dostal jsem dojem, že velmi brzy, jako již příští zimu. To bylo velmi znepokojující a já jsem se snažil, aby Bůh potvrdil kdy, ale jedinou odpovědí bylo, že brzy. 

Myšlenka na to, co se má stát, mne znepokojovala a naplňovala obavami. Řekl jsem Bohu, že se bojím. A On mě znovu ujistil, že se nemusím bát, protože mám Ducha Božího. Budu v té temnotě zářit a budu schopen vidět. On se o mne postará, jako to dělal vždycky. 

Když se ostatní přestali modlit, řekl jsem jim o tom, co jsem viděl a o čem mě Bůh ujistil. V tu chvíli jsem se zlomil a začal jsem vzlykat. Nemohl jsem se ovládnout." 
YES! - You have permission to post these emails to friends
or other groups, boards, etc - unless there is a Copyright
notice above which says differently.

Překlad: Veverka http://sotva.blogspot.cz