5. května 2013

Jednota Těla

Blaine Cook 


"I kdyby tě všichni opustili, Já tě nikdy neopustím." Dříve, než je Mé Tělo jednotné, musí být přivedeno do NAPROSTÉHO SOULADU SE MNOU, dokonce musí být spojeno se MNOU jako s HLAVOU. Jako hlava řídí každý úd v těle, tak tomu musí být i v Mém Těle. A tato jednota musí být trvalá. Nesmí to být tak, že se nejprve sjednotí údy mezi sebou. Taková jednota nevydrží. Mnohokrát jsem rozbil spojení v Mém Těle, protože jednotlivé údy nebyly individuálně plně spojené se MNOU. Žádný úd se NESMÍ spoléhat na další údy, ale vedení a sílu musí přijímat od HLAVY. 

Velké je pročišťování uprostřed Mého lidu, aby se naučili, že Já Jsem Bůh, a pokud chtějí dosáhnout Mé plnosti, musí projít DVEŘMI, kterými jsem JÁ a ne někdo jiný. Tak jako ty, i mnozí další budou křičet: "Ó Pane, copak ve Tvém Těle, nikdy nebude jednota? Budu vůbec někdy schopen důvěřovat mým bratrům? Proč musím jít zcela sám?" 

Je naprosto nutné, aby každý z vás přistoupit přímo až k Hlavě, protože Mé prvotiny byly povolány k přístupu až k Ženichovi. Z toho důvodu jsem vás oddělil a těžce zranil prostřednictvím vašich bratří, které milujete. Pak jste běželi ke Mně a plně jste se uvrhli na svého Boha. A to je to, po čem toužím. 

Jakmile dojde k tomuto plnému sjednocení, POTOM vás opět spojím dohromady s vašimi bratry svazky lásky a slitování. TUTO jednotu nedokáže rozbít žádný člověk ani žádná moc temnosti, protože provazy Mé lásky a Mého vedení jsou dostatečně pevné. Tehdy vstoupíte na místo, kde se budete opravdově radovat a nebudete se vzpírat proti ostnům pronásledování, dokonce ani od vašich milých, protože to vše budete přijímat jako z Mé ruky, která dělá vše dobré pro ty, kteří Mne milují. 

Chcete být nalezeni ve Mně ve dnech, které jsou před vámi? Pak Mi musíte plně důvěřovat ve všem, co přinesu do vašeho života, a musíte vědět, že je to potřebné pro Mé cíle. Jestliže v této době nebudete bezpečně spojeni se Mnou, budete se spoléhat na tělo, které selže. 


Překlad: Veverka http://sotva.blogspot.cz