28. května 2013

Víra je také to, čemu věříš

Ian Vincent

24.5.2013

Víra znamená věřit Bohu a to především v tom, co zaslíbil. V této době je tím obvykle myšleno pouze to, jakou někdo má duchovní moc, aby od Boha obdržel věci nebo odpovědi, za které se ve víře modlí

To je ale jen částečné vysvětlení toho, co je to víra. Víra se dotýká všeho v našem vědomí, protože naše víra je i to, čemu věříme a proč tomu věříme. 


Náš život (ať se nám to líbí nebo ne), je duchovní a morální, protože Bůh nás učinil ke svému obrazu, a proto vše, co myslíme, cítíme a po čem toužíme - celá naše existence, je založena na víře k dobrému nebo ke zlému. Buď projevujeme víru v Boha, nebo v něco jiného než v Boha. Vše, co jsme nebo co děláme, je naše víra. Proto, jsme-li novým stvořením v Kristu, není v našem životě nic, co by bylo možné oddělit od naší víry v Krista: „Spravedlivý bude žít z víry“. 

Naše víra nyní ukazuje, kdo jsme. Už to není náboženská záležitost. Každá část našeho nynějšího bytí v Kristu je vyjádřením naší víry. O čem přemýšlíš, to je tvoje víra. O čem mluvíš, to je tvoje víra. Jak smýšlíš o ostatních, to je tvoje víra. Jak zacházíš se svým časem, to je tvoje víra. Jak přemýšlíš o Písmu, to je tvoje víra. Tak tedy, učení Písma je mnohem důležitější než jen nějaký intelektuální zájem o Bibli. To je tvoje víra a tvoje víra je nyní tvůj život. 

Takže, kým jsme, nemůže být odděleno od toho, čemu věříme.

Překlad: Veverka http://sotva.blogspot.cz