4. října 2015

Atomové bomby nad Amerikou?

Andrew Strom

Během dnů studené války, samozřejmě nebylo neobvyklé, aby lidé prorokovali o atomových bombách dopadajících na Ameriku. V dnešní době to však vůbec běžné není. Avšak můj přítel z Texasu - muž, kterého osobně znám a vím, že je vyvážený, střízlivý, držící se svými názory při zemi, mi nedávno toto téma připomněl. On (a další věřící) měli vidění jaderné devastace na americké půdě, které jím tak otřásla, že se s rodinou vystěhoval z Dallasu a z Texasu. Jen další blázen, říkáte si?

Nejdříve výňatek z knihy Davida Wilkersona z roku 1985 právě k tomuto tématu. Pak příspěvek od mého přítele z Texasu. Nakonec bych byl rád za vaše komentáře, moji přátelé.

David Wilkerson napsal: „Amerika bude zničena ohněm! Náhlé zničení se blíží a málokdo unikne. Neočekávaně, během hodiny vodíkový holocaust pohltí Ameriku - tento národ už nebude.


„Amerika zhřešila proti největším světlu. Ostatní národy jsou stejně hříšné, ale žádný národ není tak zaplaven světlem evangelia jako Amerika. Bůh bude soudit Ameriku za její násilí, zločiny, odpadnutí, vraždění miliónů dětí, vychloubání se homosexualitou a sadomasochismem, korupci, opilostí a užíváním drog, za její formu zbožnosti bez moci, za její vlažnost vůči Kristu. Za její lehkovážné rozvody, cizoložství a její oplzlou pornografii, za její obtěžování dětí, klamání a loupení. Za její špinavé filmy a okultní praktiky. Za jednu hodinu bude po všem.

V běžné, přirozené rovině uvažování, je šílenstvím přijít k prosperujícímu, silnému národu a křičet, „Je po všem! Soud je za dveřmi! Naše dny jsou sečteny!“ Církev spí, sbory jsou v pohodě, pastýři podřimují. Ó jak se budou posmívat a smát této zprávě. Teologové jí odmítnout, protože se nevejde do jejich doktrín. Proroci pokoje a prosperity jí veřejně zkritizují.

„Třeba ať mne celý svět a celá církev nazvou bláznem, ale musím zatroubit na polnici a probudit Boží lid. Věřte tomu nebo ne, Amerika bude otřesena a zničena rychlým a strašným soudem. Mnozí modlící se věřící, kteří trávili čas o samotě s Bohem, uslyší tu samou zprávu – „Soud je za dveřmi! Připrav se, probuď se!“ (-Wilkerson –„ Set the Trumpet to Thy Mouth“, 1985)!.

JEFF z Texasu píše: „Před několika lety (3-4), právě když jsem upadl do velké malomyslnosti (než jsem poznal velikou Boží lásku, to jak mne Bůh miluje), předtím než jsem spočinul v jeho plném odpočinutí v jeho úplné svrchovanosti jako odpadlík, ukrývající se v mém novém domě s pěti ložnicemi a mým efektním systémem domácího kina. Pán mne zastavil, když jsem stoupal po schodech nahoru a promluvil ke mně: „Blíží se něco velkého, nejste připraveni“. Očima své mysli, jsem mohl vidět atomový hřib a velikou zkázu. Věděl jsem, co mi tím Pán chce říct, a to že mě Pán Ježíš stále miluje, mě hluboce zasáhlo. Přišel, aby mě získal, i po tom všem jsem provedl a zatvrdil jsem své srdce.

Od té doby jsem již nikdy nebyl jako dřív. Krátce na to nás Pán vedl, všechno prodat a odstěhovat se (z počátku a po nějakou dobu jsme neměli tušení, co bude následovat). Tak jako tak, jsme skončili zde v souladu s dokonalou Boží vůlí ve společenství v Albuquerque v Novém Mexiku. S bratry se známe mnoho let.

Vidění o zničeném Texasu mívám dodnes… Znepokojuje mě to, protože všichni naši příbuzní stále žijí v oblasti Dallasu. Vím, že se to blíží…

Válka, jako ničivá devastace určitě přijde… Mnozí lidé v našem společenství (zvláště ti s prorockým pomazáním, ale neomezuje se to pouze na ně, nýbrž mnozí další v našem místním společenství věřících), měli podobné prorocké sny. Všichni jsme původně přišli z Texasu (ačkoliv někteří žili, v Kalifornii, Mexiku, Indii, atd.), ale Bůh nás všechny svrchovaně přestěhoval (v různých dobách) z Texasu sem do Nového Mexika.

Někteří z nás měli sny o naprostém zničení Texasu. Událost týkající se výbuchu bomby ve velkých městech, zejména Dallasu a Houstonu, ale možná v San Antoniu a také Austinu. Vidění o jaderném hřibu nad Dallasem…“


OPĚT ANDREW: Chci to jen předat dál, protože jsem v průběhu let četl mnoho podobných varování - věřím, že to je něco, o čem je třeba v těle Kristově diskutovat. Co to znamená? Je to varovný prst? Je to Pravda, nebo ne?

Překlad: VEVERKA http://sotva.blogspot.cz