17. července 2016

Příčiny, proč přetrvávají naše problémy

Citát:
Poslušnost je nejlepší komentář k Bibli – Jednej a budeš znát! Theoddore Monod

Art Katz:
„Jsme rychlí smiřovat to, co není smířeno v Bohu, a proto trpíme tím, že se stále znovu vynořují problémy, zlozvyky a otázky, které nejsou vyřešené, a proto zůstávají. Chceme mít nepravdivé zmrtvýchvstání bez hanby a bolesti kříže. Ale to nejde bez opravdového utrpení a zničení křížem, který předchází konečné oslavení. Jsme milovníci kříže? Milujeme třísky a krev? Rozeznali jsme, že musíme nést svůj kříž? A to je utrpení, ke kterému jsme povoláni.
Rozeznali jsme, že řešení problémů není daleko, jestliže hledáme věci, které jsou opravdové a pravdivé? Máme rozeznání pro rozlišení skutečného od předstíraného? Jsme tak navyklí na úspěch a tolik si přejeme vidět nějaký jasný projev moci, takže nerozpoznáme, že jsme to již nějakým způsobem dostali? Chceme vzrušení! Chceme dráždění. Chceme projev moci! Chceme být úspěšní, protože neúspěch nebo selhání je formou smrti a to nechceme snášet, a proto se vyhneme kříži. Raději bychom se měli ptát, jak úspěch definuje Bůh!“


Chceme mít vše v pořádku, protože rozumově víme, že musíme mít vše v pořádku, ale zároveň děláme vše pro to, aby to nebolelo a nic nás to nestálo!
Především, abychom si vždy zachovali vlastní tvář před ostatními, aby nebyla pokořena naše pýcha!
Proto raději volíme neupřímnost, pokrytectví, povrchnost.
A to je příčinou, proč naše problémy stále zůstávají, nic se nemění.
Znovu se modlíme, ostatní se modlí a na dotaz nebo při vlastním zkoumání sice narážíme na konkrétní věci, ale hned se "uklidníme", protože to jsem si již dal do pořádku, takže "o ničem nevím..!"


Žd 12:4 Ještě jste se v souboji s hříchem nevzepřeli až do krve. B21

Žd 12:2 Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro radost, ležící před ním, nedbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu.

Žd 10:32-39 Rozpomeňte se na dřívější dny – kolik zápasů a utrpení jste po svém osvícení museli podstoupit!

1 Kor 10:13 Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát.

2 Tm 4:6-8 Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval.

Zj 2:13 Vím skutky tvé, i kde bydlíš, totiž tu, kdež jest stolice satanova, a že držíš se jména mého, a nezapřel jsi víry mé, ani v těch dnech, když Antipas, svědek můj věrný, zamordován jest u vás, tu, kdež bydlí satan.


Zj 12:11 Ale oni zvítězili nad ním skrze krev Beránka, a skrze slovo svědectví svého, a nemilovali duší svých až do smrti.

Překlad: VEVERKA http://sotva.blogspot.cz